Friskolan Vargen: Eleverna får bestiga Kebnekaise

SAMARBETE VIKTIGT Linn Hägg, Denise Vanhatalao, Linnea Fjällborg, läraren Niklas Löfström och Isa Rajaniemi trivs på Vargen i Kiruna.
SAMARBETE VIKTIGT Linn Hägg, Denise Vanhatalao, Linnea Fjällborg, läraren Niklas Löfström och Isa Rajaniemi trivs på Vargen i Kiruna.

KIRUNA. Här är skolan där eleverna bestiger Kebnekaise och åker längdskidor till Norge.

Friluftsskolan Vargen har valt en egen väg för att lära eleverna för livet.

Det har gjort den till en av Sveriges bästa.

– Det är säkert enklare att be eleverna slå upp sidan 18 i boken än att ta med 22 barn ut i skogen, säger rektor Sven Ylipää.

Elaka tungor i Kiruna säger att på Vargen lär sig barnen att räkna med hjälp av kottar.

Men riktigt så fungerar det inte.

Grunden för pedagogiken var visserligen ur- och skurmodellen där barnen ska vistas utomhus i naturen så mycket som möjligt, men 90 procent av lektionerna sker numera inomhus. I stället satsar man på en lägerskola en gång per termin där varje klass ger sig ut i naturen för att laga mat och övernatta.

Alla samarbetar

– Det är som ett stort grupparbete där det är ett krav att man hjälps åt annars fungerar det inte. Alla har ett konkret viktigt uppdrag, att hämta vatten eller göra upp eld eller sätta upp ett tält, säger Sven Ylipää.

Tillsammans med fyra andra lärare startade han friskolan som en ekonomisk förening 2004. Skolan har nyligen passerat Skolinspektionens ekonomiska kontroller.

I dag går 132 elever i de omgjorda kasernbyggnaderna med utsikt över fjället.

Närheten, tryggheten och äventyren gör att eleverna lär sig samarbeta och planera. Vad gör man om kläderna blir blöta eller om det blåser och snöar in i tältet?

– Vi har sådan bra sammanhållning. Vi kan prata om allt. Det är som en extra familj. Lärarna kommer inte och bara klottrar lite på tavlan och sen går, utan de bryr sig verkligen, säger Madeleine Maagaard, 15.

Ju äldre eleverna är desto längre blir exkursionerna. Niondeklassarna är ute i en vecka.

– Vi är ofta på ställen där det inte finns någon täckning på mobilerna. De lär sig att ta hänsyn till varandra och vara i grupp, säger läraren Christina Törmä.

Eleverna mår bra

Men inte bara de sociala färdigheterna förbättras – utan också studieresultaten. Alla elever har minst godkänt i alla ämnen och de ligger högt över medelbetyget för svenska skolor.

Rektorn tror att det finns flera förklaringar till framgången.

Bra socialt klimat i skolan där eleverna trivs och mår bra.

Tätt samarbete med föräldrarna.

Engagerade lärare som vågar ha höga krav på eleverna.

Trivs då alla tonåringar med friluftslivet?

– Kanske inte alla, men vårt mål är att så ett frö och försöka få med alla för att skapa en gemensam upplevelse. Men vi kan inte tvinga någon.

Publisert: