Polischefen direkt till sexbunkern

NYHETER

Lindberg slapp sitta på Kumla

Förre polischefen Göran Lindberg slapp åka till riksmottagningen i Kumla som alla andra långtidsdömda.

Han fick åka direkt till ”sexbunkern” på Saltviksanstalten i Härnösand.

Bakom beslutet står kriminalvårdens högste chef Lars Nylén – som var Lindbergs företrädare som länspolismästare i Uppsala.

Foto: PER-OLOF SÄNNÅS
I förra veckan fick Göran Lindberg nej till att få sin dom prövad av Högsta domstolen. Han fördes då direkt till Saltviks­anstalten, som ligger strax utanför Härnösand.

Efter månader av spaning mot den förre polischefen kunde polisen till slut gripa Göran Lindberg i januari

i fjol. Han dömdes till sex års fängelse i Svea hovrätt för flera sexbrott som våldtäkt och sexköp.

Det normala är att alla män som döms till fängelse i fyra år eller mer först hamnar på riksmottagningen på Kumla-anstalten.

Där görs en utredning för att avgöra vilken anstalt han sedan ska avtjäna sitt straff på.

Ett ovanligt beslut

Men beslutet om Göran Lindberg ska enligt upp­gifter till Aftonbladet ha fattats direkt av Kriminalvårdens chef Lars Nylén, något som är mycket ovanligt. Lindberg kördes till den slutna anstalten Saltvik i slutet av förra veckan – direkt efter att Högsta domstolen sagt nej till att ta upp hans fall.

Det vill dock Nylén varken bekräfta eller dementera.

– Allt om hans placering är sekretessbelagt av säkerhetsskäl, säger Lars Nylén.

Är personligt bekanta

Finns det en hotbild mot Göran Lindberg, och hur ser den i så fall ut?

– Det talar jag inte om, säger Nylén.

Göran Lindberg efter­trädde dig som länspolismästare i Uppsala, hur ser du på att du som personligen bekant med en dömd fattar beslut om hans

placering?

– Den frågan får vi överväga i så fall.

Betyder det att det är du som fattat placeringsbeslutet?

– Hur det här beslutet har skett är sekretessbelagt.