Nyheter

Dyster höst för Sverige

Av: 

Sebastian Chaaban

Lisa Röstlund

NYHETER

Anders Borgs (M) prognos för Sverige är mörk: arbetslösheten ökar och BNP sjunker

Dykande börs.

Europa och USA i kris.

Finansminister Anders Borgs (M) prognos är dyster: större arbetslöshet och minskad tillväxt.

Pensionärerna kan glömma sänkt skatt – men löftet till krögarna om sänkt moms hålls.

I dag överlämnar finansministern regeringens budgetproposition för 2012 till riksdagen.

Fler arbetslösa

Regeringen beräknar enligt höstens budget att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, väntas falla från årets 4,1 till 1,3 procent. Under 2013 hoppas man på en svag återhämtning till 3,5 procent.

Arbetslösheten i år ligger på 7,5 procent. Den beräknas stiga till 7,8 procent under 2013. Regeringen tror att dämpningen i svensk ekonomi kommer leda till att företagens behov av nyanställningar kommer sjunka.

Svårt för långtidsarbetslösa

Den ökade arbetslösheten beror framför allt på att svaga grupper, som nyinträdda på arbetsmarknaden och de som redan är långtidsarbetslösa, får svårare att få jobb.

I pressmeddelandet som presenterar budgetpropositionen för 2012 uppger regeringen att man ”prioriterar åtgärder för att möta inbromsningen i ekonomin och öka stabiliteten i det finansiella systemet”.

Ingen sänkning för pensionärer

På grund av den väntade dämpningen av ekonomin genomför regeringen inte den utlovade skattesänkningen för pensionärer. De fattigaste pensionärerna får dock ett höjt bostadstillägg på 170 kronor i månaden.

Det blir inte något nytt, femte, jobbskatteavdrag.

Regeringen satsar dock 15 respektive 17,3 miljarder kronor på reformer för att "möta inbromsningen" 2012 och 2013. Bland dessa reformer finns den kontroversiella halverade restaurangmomsen, som förväntas ge jobb, men minskar statens skatteintäkter med 5,4 miljarder kronor.

En miljard till utförsäkrade

En miljard kronor satsas på de drygt 4 000 personer som utförsäkrats efter att ha varit sjukskrivna under lång tid.

Skatt på snus och cigaretter höjs, men inte skatt på alkohol.

1,4 miljarder kronor satsas på vägar och 3,6 på järnvägar 2012.

Betonar ansvar

– Regeringen tar ansvar för att Sverige står väl rustat att möta effekterna av den statsfinansiella oron i omvärlden. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen fungerar även när det är oroligt i omvärlden. Och genom att värna en trygghetsbuffert har vi samtidigt handlingsutrymme att möta en sämre utveckling, säger finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

Risk för ännu sämre tider

Regeringen varnar dessutom för stora risker för att budgetscenariot till och med kan bli sämre.

Finansproblemen i Europa och USA kan med stor sannolikhet förvärras. Då skulle svensk ekonomi bli ännu sämre än vad regeringen räknat med i dagens budget. BNP-tillväxten skulle då bli betydligt lägre och arbetslösheten avsevärt högre.

Regeringen bedömer trots det att de flesta av reformerna som föreslogs i årets budget fortfarande ska kunna genomföras under mandatperioden – om det ekonomiska läget tillåter.

De tänkta reformerna är: ett femte steg i jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer, höjd gräns för statlig inkomstskatt och fortsatta förbättringar av företagsklimatet.

ANNONS EXTERN LÄNK

Missa inte: Den nya muminmuggen för 2021 finns hos Cervera – beställ här!

Cervera

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter