Ytterligare ett "fel" beslut i riksdagen

Regeringen vann ytterligare en fråga i riksdagen på grund av feltryckningar vid voteringen. Det fanns en majoritet för att tillkännage för regeringen att ytterligare tingsrätter inte får läggas ned. Men två socialdemokrater röstade fel, så de borgerliga lyckades förhindra beslutet.

Sedan 1999 har tingsrättsorganisationen varit föremål för omfattande förändringar. Antalet tingsrätter har minskat från 96 till 48 fram till i dag.

TT