Mats Alm vägras nåd

NYHETER

Mats Alms ansökan om att befrias från de två månader som återstår av hans fängelsestraff har avslagits av regeringen.

Foto: Mats Alm.

Beslutet togs vid ett möte på Justitiedepartementet på torsdag förmiddag. Strax före lunch kom beskedet:

– Regeringen beslöt idag att avslå Mats Alms begäran, säger Elin Klockars Pontén, handläggare vid Justitiedepartementet.

Hon vill inte kommentera frågan ytterligare, inte heller motivera på något sätt.