P-vakterna som lappar både bilar och hus

Foto: Scanpix

avCamilla Sundell

NYHETER

I Norge lappar parkeringsvakterna inte bara bilar.

Sedan förra året kan de även lappa hus som har farliga istappar.

Om inte fastighetsägarna tar ansvar för is och snömassor får de betala 5000 kronor i böter - per dygn.

Precis som i Sverige är det fastighetsägarnas uppgift att röja snön på taken i Norge. Att uppgiften fullföljs kontrolleras av landets parkeringsvakter, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vi säkrar bevis genom att fotografera istappar och överhäng. Sen uppmärksammar vi fastighetsägaren på problemet. Om de inte gör något då så får de böta, säger Vigdis Johansen vid Oslo kommun till DN.

Höga böter

I december togs beslut om att höja bötessumman från 500 kronor till 5000 kronor.

– Den fastighetsägare som inte tar tag i röjningen på två veckor kommer alltså att få betala 70.000 kronor. Det är mycket pengar. Vi hoppas att det ska få folk att ta sitt ansvar, säger Vigdis Johansen till DN.

Sveriges bostadsminister Stefan Attefall säger till DN tidningen att det inte är troligt att Sverige tar efter Norges exempel.

– Parkeringsvakterna befinner sig på gatan och kan bara se en del av snön och istapparna som utgör fara. Det viktigaste är att fastighetsägarna inser att ansvaret ligger på dem, säger han.