”Vi ska avskaffa barnfattigdomen”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Håkan Juholt har varit ordförande för socialdemokraterna i 38 dagar.

I dag höll han tal i både Falun och Borlänge – två uppdrag han tackade ja till innan han blev utsedd till partiledare.

– Jag lovade att komma hit och jag står vid mitt ord. Därför är jag här. Löftena håller vi!

Håkan Juholt har inget färdigskrivit tal när han håller första maj-tal som partiledare för första gången.

Han har endast stolpar på ett papper när han kliver upp på podiet i Falun – samma sak gäller några timmar senare i Borlänge.

– Jag ska använda mig av talskrivare framöver, men än så länge måste jag få formulera mig själv. Man måste känna att det kommer från hjärtat, kommenterar Håkan Juholt efteråt.

Barnfattigdomen ska utrotas

I talen radade Håkan Juholt upp fyra politiska punkter där han pekade ut den politiska färdriktningen:

– Vi ska avskaffa barnfattigdomen och införa barnkonventionen som svensk lag, säger han och får applåder av åhörarna.

Han binder samman barnfamiljernas situation med tillväxten i landet.

– Vi ska satsa på nattis så man kan ta de jobb som finns.

Begripligt skattesystem

Håkan Juholt säger att skattesystemet måste vara vara begripligt och lovar att återkomma med en hel katalog av förändringar.

– Sverige ska ha en skattepolitik som syftar till kunskap och rättvisa, säger han.

Han lovade också att han ska ta strid för en rättvis pension i nästa val ifall inte regeringen gör förändringar.

– Man ska inte behöva dricka en burk novalucol när man får det orangea kuvertet. Pensionen ska man kunna leva på.

Håkan Juholt vill se över avregleringar som han anser missgynnar medborgarna och företagen. Han ifrågasätter elbolagens höga vinster och problemen med järnvägen.

– Vi vet att SSAB här har tackat nej till uppdrag för att järnvägssystemet inte har fungerat.

Vill satsa på välfärd och kultur

Håkan Juholt vill att välfärdssektorn och sjukvården ska utvecklas. Han tycker det är synd att folk i vården inte vill rekommendera andra att jobba där. Han lovar en satsning på vården:

– Fler tjänster, men det handlar också om ständigt växande utvecklingsmöjligheter.

Håkan Juholt lovar att i skuggbudgeten satsa på Kulturskolan.

– Vi ska bygga ett samhälle där vi har råd med varandra. Detta skapar tillväxt. Flickan i den kommunala musikskolan kommer producera tillväxt för att hon utrustats med vingar. Det är ingen barmhärtighet, säger Håkan Juholt.

Publicerad: