Obama & Clinton stod enade i natt

NEW YORK. De har legat i bitter konflikt i veckor.

Men när Hillary Clinton och Barack Obama i natt möttes i valkampanjens första tvåmannadebatt i Hollywood var stämningen plötsligt så hjärtligt att de nästan föll i varandras arma.

– Jag var vän med Hillary innan det här började och jag kommer att var det när allt är över , poängterade till exempel Obama.

Debatten på Oscar-bekanta Kodak Theatre i Hollywood var den första där enbart de två kvarvarande demokratiska huvudkandidaterna Hillary Clinton och Barack Obama deltog.

Eftersom tonen dem emellan blivit mer och mer brutal för varje dag valkampanjen pågått väntade sig många rena blodbadet på Hollywood Boulevard.

Men istället fick vi se hela valrörelsens hittills snällaste och mest civiliserade möte.

Redan i sitt inledningsanförande poängterade Obama sin stora respekt för opponenten.

– Jag var vän med Hillary innan det här började och jag kommer att var det när allt är över, sa han.

Clinton nickade uppskattande.

Underströk sina likheter

Sedan ägnade de större delen av debatten åt att understryka sina likheter – och de republikanska motståndarnas tillkortakommanden.

– På den andra sidan finns bara kandidater som står för samma gamla saker som vanligt, menade Clinton.

– Det räcker att titta på oss för att inse att vi verkligen inte gör det.

De meningsskiljaktigheter som ändå fick skymta var samma gamla vanliga.

Des diskuterade – om än lugnt – vem som är starkast motståndare till Irak-kriget, de dividerade om vilken sjukförsäkringsplan som är bäst och de argumenterade om vem som är bäst lämpad att möta John McCain i höst.

När tillställningen var över såg det nästan ut som att de borna fienderna var på att väg att börja kramas...

Idag åker de ånyo ut och kampanjar var sig; Clinton till San Diego och San Francisco, Obama till New Mexico.

Man kan nog ta för givet att tonen skärps ganska avsevärt.

Publisert: