Elmontör dog – fick 10 000 volt i kroppen

NYHETER

Kraftbolaget: Vi vet inte vad som kan ha hänt

En elmontör på Skellefteå Kraft avled efter en olycka under arbete på en kraftledningsstolpe i Risböle, söder om Skellefteå.

Mannen fick 10 000 volt i sig och dog omedelbart.

Mannen var tillsammans med två kollegor för att byta en isolator på kraftledningen efter ett larm om fel på nätet.

Något gick fel, men man vet ännu inte vad.

– Vi vet inte varför han fick ström i sig. Men i morgon kommer vi att tillsammans med polisen och elsäkerhetsverket påbörja en utredning för att gå till botten med detta, säger Catarina Hägglund, informationschef på Skellefteå Kraft.

Under dagen kallades extern krishjälp in, både för att ta hand om de två kollegor som befann sig på platsen och övriga anställda och arbetskamrater.

– Vi har haft en samling i kväll för de som ville komma, säger Catarina Hägglund.

Olyckan inträffade vid 14.45-tiden. Vid 15.02 kom larmet till polisens länskommunikationscentral.

– Vi kan inte uttala oss om olycksorsaken ännu, den måste utredas, säger Joakim Porseby, vakthavande befäl på polisen i Västerbotten.