20 000 blir av med sjukförsäkring

Publicerad:
Uppdaterad:

Runt 20 000 sjukskrivna kan stå helt utan sjukförsäkring 2010, enligt en ny prognos från Försäkringskassan.

De ska inte tvingas till socialbidrag, lovar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Cristina Husmark Pehrsson.
Cristina Husmark Pehrsson.

Omkring 60 000 svenskar som i dag har förlängd sjukpenning förlorar sin rätt till sjukförsäkring i januari 2010. Försäkringskassan räknar med att två tredjedelar av gruppen kommer att ha börjat arbeta eller gått i pension – men 20 000 personer kan komma att stå helt utan sjukförsäkring.

– Det är dubbelt så många som i tidigare prognoser. Vi vet ännu inte vad som händer med dem, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Orsaken till de nya siffrorna är enligt Brasch att färre än väntat beräknas få sjukersättning, alltså det som tidigare hette förtidspension. En uttalad målsättning från regeringen.

– Vi trodde att fler skulle gå över till sjukersättning från sjukpenning. Men fler är kvar och då blir det fler som omfattas av den förlängda sjukpenningen, säger Magdalena Brasch.

”Brott mot traditionen”

Och när den förlängda sjukpenningen tar slut efter maximalt 550 dagar är det få som klarar de hårda kraven för att få fortsatt sjukpenning. Det ska råda ”synnerliga skäl” och Försäkringskassan har tidigare kritiserats för att vara för hårda i bedömningen.

Veronica Palm (s), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, talar om utförsäkringen som ”ett brott mot svensk välfärdstradition”.

– Nu försäkrar man ut människor som ställs helt utanför vilket inte gör dem friskare. De här människorna kommer att tvingas till kön vid socialbidragskontoren vilket gör att det blir dyrare för kommunerna, säger hon.

Inte socialbidrag

Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) tror inte att de 20 000 som utförsäkras tvingas ta socialbidrag. Hon målar upp tre möjliga vägar efter 550 dagars sjukskrivning.

– Några är så pass sjuka att de inte kan jobba och de ska ha sjukersättning. Sedan finns det de med arbetsförmåga som ska hjälpas aktivt till arbetsförmedlingen. För den tredje gruppen som är för friska för att vara sjukskrivna och för sjuka för att jobba ska vi göra aktiva insatser med mer rehabilitering och utbildning, som antagligen bekostas av en statlig ersättning och sköts av kommunerna, säger Husmark Pehrsson.

– Sedan finns det också ett försörjningsstöd som ett allra yttersta skyddsnät som bara ett fåtal kommer att behöva.

Exakt vad som kommer att hända med de utförsäkrade är fortfarande oklart. Socialförsäkringsministern sitter nu i samtal med arbetsmarknadsdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting för att presentera ett förslag under hösten.

TT

Publicerad: