Unika bilder på främmande planeter

NYHETER

För första gången har forskare lyckats fånga en grupp planeter i ett annat solsystem på bild.

De enorma planeterna går, liksom himlakropparna i vårt eget solsystem, i en bana runt stjärnan.

Med hjälp av två stora teleskop på Hawaii har forskarna gjort sin upptäckt.

På en och samma bild kan tre planeter ses kretsa runt stjärnan HR 8799 – eller Fomalhaut – som ligger hela 128 ljusår från jorden.

”Stjärna i sina bästa år”

Stjärnan finns i stjärnbilden och kan ses med blotta ögat under rätt förhållanden.

Enligt forskarna är den en mycket ung stjärna ”i sina bästa år” och skiner betydligt starkare än solen.

Sedan tidigt 1980-tal har forskarna anat att det kunnat finnas planeter runt Fomalhaut eftersom de sett stoft.

Bilder tagna med ett och ett halvt års mellanrum visade inte bara att planeterna finns, utan att de cirkulerar runt stjärnan i en bana.

Nyfödda himlakroppar

De tre planeternas massa är upp till 13 gånger större än Jupiter – den största planeten i vårt solsystem.

De är troligtvis 60 miljoner år gamla, vilket gör dem är nyfödda i jämförelse med drygt fyra miljarder år gamla Jorden.

På grund av sin ungdom glöder de fortfarande av hettan som finns kvar efter deras födelse.

Liksom här där dvärgplaneterna Merkurius, Venus, Jorden och Mars är nära solen medan jättarna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus ligger i bana mycket längre bort är Fomalhauts minsta planet närmast och den största längst bort.

Bildade av stoft

Enligt forskarna, som på fredagen presenterar upptäckterna i vetenskapstidskriften Science, kan planetsystemet runt HR 8799 i viss mån liknas vid en uppförstorad version av systemet runt solen.

Forskarna kan därför nu testa vissa hypoteser om hur planeter formas och utvecklas.

Deras placering runt HR 8799 stöder teorin att planeterna bildats genom en sammanväxning av partiklar i det moln av gaser och rymdstoft som alltid cirklar runt stjärnor.

 – Fomalhaut är som en gåva som bara ger mer och mer, säger Mark Clampin vid NASA enligt AP.

Maud Cordenius