Värmetortyr på jobbet

NYHETER

Arbetsmiljöverket: Det får man leva med i juli

Semesterfirarna njuter i värmeböljan.

Men för de som tvingas jobba kan hettan vara ren tortyr.

– Det får man leva med i juli, säger arbetsmiljöinspektör Adam Jansson.

Arbetsmiljöverket tillåter undantagstillstånd för heta arbetsplatser i juli.

– Det är endast i de fall som en arbetsplats systematiskt är för varm som vi ingriper. Vi lägger oss inte i när det kommer en värmebölja, säger Adam Jansson.

De yrken som han anser påverkas särskilt hårt i hettan är plåtslagare, busschaufförer och de som jobbar i storkök.

– De har inte så lätt att flytta på sig utan är fast i sina varma miljöer. Det är varmt i ett storkök även på vintern men när det är över 30 grader utanför blir det förstås ännu värre, säger Adam Jansson.

"Kontor kan bli otroligt varma"

För att arbetsmiljöverket ska ingripa mot värmen på en arbetsplats krävs det att hettan är av "stadigvarande karaktär".

– Om det även är för varmt på vår och höst kan det leda till en inspektion från vår sida, säger han.

Däremot måste en arbetsplats vara utrustad så att den klarar av att skärma bort solljus.

– Kontor kan bli otroligt varma. Framförallt sjukhus och skolor ska klara av solinstrålning. Det räcker inte alltid med persienner. Det kan även krävas att man sätter upp solfilm som skydd.

Det enda råd som arbetsmiljöverket har att ge till de som lider i högsommarvärmen är att ta många pauser och dricka mycket vatten.

– Den största hälsorisken är uttorkning, säger Adam Jansson.