Vägverket kräver handsfree i bilen

avSusanna Vidlund

Vill förbjuda förare från att använda handhållen mobil

1 av 2
Trafiksäkert? Vägverket kräver handsfree i bilen.

I flera andra länder är det förbjudet för förare att prata i handhållen mobil under bildfärden.

Nu vill Vägverket att man ska lagstifta om det även i Sverige.

Skälet: man vill höja trafiksäkerheten.

– Eftersom man mellan länderna i Europa gjort en överenskommelse om regler för mobilanvändning i bil föreslår vi nu att Sverige följer efter och harmoniserar lagstiftningen på området med andra länder, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i ett pressmeddelande.

Det handlar om att köra trafiksäkert. Trafiksäkerhetsproblem med mobiltelefoner och annan informationsteknik har tidigare studerats av Vägverket.

Tillåter handsfree

Nu föreslår Vägverket att radio, telefon eller annan kommunikationsutrustning inte ska få användas på ett sådant sätt att det kan störa körningen eller förarens koncentration på trafiken. I förslaget ingår ett förbud mot användning av handhållen telefon under färd. Mobilsamtal med så kallad handsfree-utrustning kan därmed även fortsättningsvis vara tillåtet, förutsatt att den inte hindrar förare att köra på ett trafiksäkert sätt.

– Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning har blivit oumbärliga hjälpmedel i dagens samhälle. Vi kan genom detta förslag minska riskerna för oönskade konsekvenser av att de används i trafiken, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Ska bötfällas

I dag innebär den svenska lagstiftningen att man allmänt ska ska iaktta omsorg och varsamhet för att undvika trafikolyckor.

Men nu vill Vägverket harmonisera den internationella lagstiftningen. Många andra länder i Europa har redan infört nationella förbud att vid färd använda handhållen mobiltelefon, exempelvis Danmark, Norge och Finland.

Om förslaget skulle gå igenom innebär det att den som pratar i handhållen mobiltelefon på ett sådant sätt att det påverkar förarens förmåga att köra trafiksäkert, ska bötfällas. Hur stora böterna skulle bli avgörs av Riksåklagaren.