Badplatserna som inte håller EU-mått

NYHETER

Vattnet vid 23 svenska badplatser uppfyllde inte EU:s krav förra året, enligt EU-kommissionens rapport över läget på badplatserna 2007.

Badplatserna är några fler, närmare bestämt sex stycken fler, än vad som rödlistades i rapporten för 2006. Det konstateras dock att läget inte var så dåligt att de aktuella badplatserna behövde stängas.

Att ett bad rödlistas betyder inte att det nödvändigtvis är farligt att bada där, men att kvaliteten på vattnet inte är lika god som vid bad som får blå eller grön markering.

Sju insjöbad rödlistades, två av dem var stängda hela säsongen.

Oförändrat

Totalt kontrollerades 847 badplatser förra året, 406 vid kusten och 441 bad i sjöar.

Det är bara badplatser där fullständiga prov har tagits, enligt reglerna i EU:s direktiv för badvatten, som är med i rapporten.

Läget är i stort oförändrat jämfört med 2006 för hela EU, sett till hur många badplatser som uppfyller minimikraven.

Dålig reklam?

EU-kommissionen har länge anmärkt på att medlemsländer, från ett år till ett annat, tar bort badplatser från listan över de som kontrolleras. Kommissionen tycker sig inte ha fått godtagbara förklaringar till varför, om det är ett sätt att ta bort platser som ger dålig reklam eller om det finns andra förklaringar.

Kommissionen har inlett förstadiet till en rättslig process mot elva medlemsländer, däribland Sverige, för att bad tagits bort från listorna utan godtagbar förklaring. Kommissionen granskar för närvarande det svar man fått från den svenska regeringen.

Under 2007 klarade 95 procent av badplatserna vid kusterna i EU minimikraven enligt badvattendirektivet, en procent färre än 2006. Av inlandsbaden var det 88 procent, som 2006.

TT