Poliser anklagas för att gömma bevis

Publicerad:
Uppdaterad:

Polisens arbetsmetoder hotar rättssäkerheten. Oskyldiga riskerar att dömas medan de skyldiga går fria, enligt advokat Peter Althin.

Men rikspolischefen försvarar polisens arbetssätt.

Peter Althin.
Foto: Erika STENLUND
Peter Althin.

I en debattartikel i Dagens Nyheter på söndagen hävdar Althin tillsammans med statsåklagare Nils–Eric Schultz att svenska åklagare och poliser har undanhållit bevis för domstolar och försvarare för att skydda informatörer och infiltratörer. De två uppgav också att väsentlig dokumentation om brottsprovokation och tillslag har gömts undan eller förstörts samt att polischefer egenmäktigt fattat beslut om provokationer.

– Jag förutsätter att herrar Althin och Schultz preciserar sin uppfattning i konkreta ärenden. Skulle det i sådant fall finnas några felaktigheter ska vi naturligtvis vidta åtgärder för att komma till rätta med dem, säger rikspolischef Bengt Svenson till TT.

Får inget veta

Ett problem, enligt Peter Althin, är att advokat, åklagare och domstol inte får veta när polisen använt infiltratörer eller informatörer för att samla bevis. I stället heter det att man har fått ett tips.

– Ofta ser man i utredningar att det är anonyma tips och det kanske det också är. Men om det är någonting annat kan vi inte bara godta att man fortsätter på det här sättet, säger Peter Althin till TT.

– Det är en rättssäkerhetsfråga. Allt material som har något värde ska komma fram. Annars riskerar du att det blir fel, att oskyldiga döms och att skyldiga inte döms, fortsätter Althin.

Rikspolischefen kontrar med att polisen måste ha informatörer för att komma åt den organiserade brottsligheten. Sedan ett år tillbaka finns också nya regler.

– Följer man det regelverket och hanterar informatörsverksamheten på det sätt som vi föreskriver är det ett rättssäkert verktyg menar jag. Och att så görs kommer vi att inspektera nu när de här reglerna har varit i gång ett år, säger Svenson.

Vill ha sanningskommission

Det räcker inte för Peter Althin. En sanningskommission anser han kan behövas för att en gång för alla bena ut vilka spelregler som gäller för polis och åklagare.

– Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet? Gränsen mellan till exempel bevisprovokation och brottsprovokation är ofta väldigt svårgripbar. Polisen vill skydda sina informatörer och infiltratörer, men på vilket sätt ska man göra det? Ska man göra det till priset av att utredningarna inte blir fullständiga för försvararna eller domstolarna? undrar Althin och får medhåll av förre justitieministern Thomas Bodström (s):

– Det är två problem. Den ena är att polisen i vissa fall går över gränsen. Sedan har du också poliser som inte vågar vidta åtgärder för att de är rädda att göra fel, säger Bodström, ordförande i justitieutskottet, till TT.

TT

Publicerad: