BO vill förbjuda kollektiva straff

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-03-30

Barnombudsmannen Lena Nyberg menar att det strider mot rättsordningen

Varannan elev i den svenska skolan bestraffas kollektivt, visar barnombudsmannens årliga rapport.

Nu vill BO att regeringen förbjuder kollektiv bestraffning i skolan.

Kvarsittning, indragen rast, pengar tagna från klasskassan, att hela klassen skälls ut eller att datasalar och kaféer stängs. Det är några exempel på hur elever i den svenska skolan straffas för gärningar som andra gjort sig skyldiga till. Av 1 060 grundskole- och gymnasieelever som besvarat en enkät från barnombudsmannen (BO) uppger nära hälften att de utsatts för kollektiv bestraffning.

Förbjuda

- Min bild är att vuxna inte alltid tar barn och unga på allvar. Att bestraffa en hel grupp elever kan vara ett enkelt sätt för lärare att komma ifrån en konflikt. Det skulle vara fullständigt oacceptabelt när det gäller vuxna, men vi förväntar oss att barn och unga ska stå ut med det, säger BO Lena Nyberg till TT.

På måndagen överlämnar hon BO:s rapport till regeringen. I den har man för första gången skrivit in ett krav på att kollektiv bestraffning i skolan bör förbjudas i en ny skollag.

- Att bli bestraffad för något man inte gjort skapar stora orättvisor och bitterhet hos eleverna, men framför allt gör det att de tappar respekten för reglerna. Den svenska rättssäkerheten har som grundprincip att man inte ska bli bestraffad för något man inte gjort.

Stress

BO:s rapport visar också att fler elever i dag lider av stress än för fem år sedan. Knappt hälften av eleverna i enkäten känner stress minst en gång i veckan. Bland flickorna är siffran högre, 53 procent. Nästan vart femte barn har dessutom huvudvärk varje dag eller flera gånger i veckan, men färre uppger att de har ont i magen.

- Många elever är stressade över att inte klara sina studier. Dessutom ska man vara accepterad som kompis, inte vara mobbad, vara rätt klädd. Flickorna är kanske i högre utsträckning måna om att leva upp till omgivningens förväntningar och har större press på sig att se snygga ut och vara smala, säger Nyberg.

TT

ANNONS