”Posten blir en starkare aktör”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Sekos ordförande om sammanslagningen

Janne Rudén, fackförbundet Sekos ordförande, ser ingen större risk för nedskärningar bland Postens brevbärare och sorteringspersonal till följd av samgåendet med Post Danmark.

– Det är en stenhård konkurrens på postmarknaden i Europa om olika posttjänster. Det här innebär ju att Posten Sverige och Post Danmark blir en mycket starkare aktör. Det gör att man på ett starkare sätt kan upprätthålla en bra service både i Sverige och i Danmark, säger han.

– Ju starkare position ett företag har inom sin sektor desto bättre är det för de anställda, tillägger han.

”Ingen risk”

Seko har omkring 20 000 medlemmar anställda av Posten.

I danska posten fick de anställda för några år sedan en möjlighet att bli delägare. Den möjligheten kommer nu också att erbjudas de anställda i posten i Sverige, enligt Seko.

Enligt Rudén ligger samordningsvinsterna i den affär som nu planeras främst inom administration och när stora investeringar görs på tekniksidan.

– Jag ser ingen överhängande risk för nedskärningar i den verksamhet där vi har våra medlemmar, i terminaler och på brevbärarsidan. Du kan inte skära ned med massa brevbärare bara för att du går ihop med Post Danmark. Det finns inget sådant samband.

Effektiviseringar

Också fackförbundet ST är positivt till samgåendet. Men man är där också medveten om att en fusion kan innebära effektiveringar.

”De positiva effekterna är ändå klart större än de negativa. Visst kan det bli en del effektiviseringar, men de kommer att vara hanterbara”, skriver Kjell Strömbäck, ordförande i ST inom Posten i en kommentar.

Annette Carnhede, ordförande i fackförbundet ST, har känt till planerna under flera månaders tid.

– Vi tycker det här är bra. Vi behöver stärka det som är Posten i Sverige, säger hon till TT.

Nationell angelägenhet

Enligt Carnhede har Posten fört en svår kamp mot kapitalstarka nationella postbolag som gjort intrång på den konkurrensutsatta och avreglerade postmarknaden i Sverige.

– Staterna runt omkring har pumpat in pengar i sina postföretag och utvidgar. Det har vi varit oroliga för en lång tid. Därför är vi glada att man nu stärker Posten i Sverige, säger hon.

Några konkreta nedskärningsplaner har hon inte tagit del av.

– Man hittar alltid effektiviseringspotential när man slår ihop flera organisationer. Men bedömningen vi gör är att detta är ett bättre alternativ än vad vi hade att se fram emot med en helsvensk post med det regelverk de har att jobba under i dag, säger hon.

Fast helst hade Carnhede vridit tillbaka klockan och infört ett svenskt postmonopol igen.

– Jag tycker att postservicen i det här landet är en nationell angelägenhet; att man ska garantera en likvärdighet ur medborgarperspektiv och så. Men i den situationen är vi inte nu.

Publicerad: