Tusentals barn får botox

avJenny Stiernstedt

NYHETER

Ska lindra cp-skada – kan vara dödligt

Tusentals svenska barn med cp-skador injiceras med nervgift.

Ett gift som i USA orsakat 16 dödsfall.

Nu ställs krav på att Socialstyrelsen ser över metoden.

Botulinumtoxin heter det nervgift som finns i läkemedlet botox, vilket ges till omkring hälften av alla barn med cp-skador i Sverige.

Det lindrar muskelspänningar och ökar musklernas töjbarhet – men det är också förenat med livsfara.

Enligt Svenska Dagbladet har 16 dödsfall samt åtskilliga fall där personer drabbats av andningssvårigheter rapporterats i USA, vilket gör att Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Västmanland nu kräver att Socialstyrelsen agerar.

”Långsiktiga effekter inte utredda”

– Botox är ett av världens farligaste gifter och det sprutas in i musklerna på små barn. De långsiktiga effekterna är inte utredda och därför vill vi att Socialstyrelsen ska se över riskerna, säger Vicki Skure-Eriksson, ordförande i föreningen, till tidningen.

Viktigast är att alla föräldrar får rätt information innan de accepterar behandlingen, menar hon.

SvD skriver att giftet i dag ges till barn från två års ålder och att dosen ibland kan vara hundra gånger högre än den som används för att släta ut rynkor.

I Sverige har det inte inträffat några kända dödsfall, dock finns rapporter om barn som drabbats av andnings- och sväljsvårigheter.

Förbud inte aktuellt

USA godkänner inte att botox används vid den här typen av behandling. Svenska Läkemedelsverket anser dock att nyttan är större än riskerna.

–Det hjälper väldigt många. Men eftersom vi har sett att det kan ge allvarliga biverkningar har vi reagerat det senaste året och ställt större krav på information från läkemedelstillverkarna, säger Ingmar Persson, senior expert på Läkemedelsverkets enhet för läkemedelssäkerhet, till SvD.

Kraven har resulterat i att Allergan, det företag som tillverkar botox, i listan över biverkningarna nämner att det kan leda till dödsfall.

Något förbud av medlet inte är aktuellt i Sverige.