Fortsatt livstid för ”Lasermannen”

NYHETER

John Ausonius har suttit bakom lås och bom i 16 år

Dömdes till livstids fängelse ”Lasermannen” John Ausonius, här med sin försvarare Thomas Karlstedt.

Efter 16 år i fängelse ville "lasermannen" John Ausonius få sitt livstidsstraff tidsbestämt.

I dag fattade Örebro tingsrätt sitt beslut i frågan.

Det blir fortsatt livstidsstraff för Ausonius.

John Ausonius dömdes 1995 för ett mord och tio mordförsök mot invandrare. Han dömdes dessutom för åtta grova bankrån i början av 1990-talet.

Nu har han hunnit fylla 54 år och säger sig vara förändrad. Tidigare hade han problem med att tygla sina aggressioner.

– Jag har fått verktyg att hantera sådana situationer. Att undvika stress och att gå undan till exempel, har John Ausonius tidigare sagt.

Han ville få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Men Örebro tingsrätt beslutade på onsdagen att inte tidsbestämma hans livstidsstraff.

Ausonius advokat Thomas Carlstedt vet ännu inte om beslutet kommer att överklagas eftersom han inte har haft tid att rådgöra med sin klient.

– Men jag tycker nog att Ausonius ändrade attityd till våld och till sina brott borde ha vägt tyngre, säger Carlstedt till TT.

”Unikt straffvärde”

I sin plädering i Örebro tingsrätt förra veckan framhävde vice chefsåklagare Kristian Agneklev allvaret i de brott som Ausonius gjort sig skyldig till.

– Straffvärdet för brottsligheten är unik i svensk rättshistoria, sa Agneklev och motsatte sig att straffet skulle tidsbestämmas.

Ausonius advokat Thomas Carlstedt pekade i stället på hur väl Ausonius skött sig på fängelset de senaste åtta åren.

– Men det handlar om det största svenska rättsfallet näst efter Palmemordet. Det kan finnas ”politiska” skäl till att man inte våga släppa ut honom, sa Carlstedt efter förhandlingen.

Ausonius uppgav att han ångrar brotten som han har begått.

– Jag sitter på "livstidshuset" på Kumla där hälften av de intagna är invandrare. Jag har fått upp ögonen rejält för att människor förtjänar respekt var dom än kommer ifrån. Och jag har själv blivit väldigt väl bemött av människor som verkligen kunde ha anledning att hata mig.

För kort tid

Örebro tingsrätt gick på åklagarens linje och ansåg att straffvärdet var högt.

I domen står det att Kumla-anstalten gör bedömingen att John Ausonius visserligen har genomgått vissa positiva förändringar men ”fortfarande reagerar enligt sin grundproblematik med bl. a. skuldreduktion och en tendens tull fixering vid ovidkommande saker”.

Rättsmedicinalverket gjorde bedömningen att risken är "medelhög" att Ausonius skulle kunna återfalla i brott.

Enligt tingsrätten har Ausonius ännu inte avtjänat så lång tid som krävs för omvandling och därför avslogs hans omvandlingsansökan.

Senast den 21 maj ska domen överklagas.