Våldtagen elvaåring nekas abort

NYHETER

Släkting våldtog flickan – nu måste hon föda barnet

En elvaårig rumänsk flicka nekas abort, trots att hon ska ha blivit med barn när hon våldtogs av en släkting. En medicinsk-etisk nämnd har kommit fram till att det inte finns tillräckliga skäl att göra undantag från lagen om att abort efter 14:e graviditetsveckan bara är tillåten om moderns liv är i fara eller om fostret är gravt missbildat.

– Efter att ha undersökt flickan konstaterar nämnden att havandeskapet fortskrider naturligt och att det inte bör avbrytas, sade Vica Todosiciuc, chef för förlossningskliniken på sjukhuset i staden Iasi i nordöstra Rumänien.

Klagade på magsmärtor

Graviditeten upptäcktes sedan föräldrarna tagit flickan till doktorn eftersom hon klagat på magsmärtor. Den misstänkte onkeln är efterlyst av polisen.

– Det faktum att graviditeten är ett resultat av våldtäkt har inte beaktats av panelen, dels därför att våldtäkt inte har bevisats och dels därför att strafflagen inte ger utrymme för undantag, sade Todosiciuc.

Hon tillägger att beslutet inte var lätt. Läkarna sökte förgäves efter en medicinskt motiverad anledning att tillåta abort, men hittade ingen.

TT