Mer samordning ska lösa brist på läkare

Av:  TT

Det saknas läkare med specialistkompetens i stora delar av landet, konstaterar Socialstyrelsen.
Det saknas läkare med specialistkompetens i stora delar av landet, konstaterar Socialstyrelsen.

Behovet av läkare med specialistkompetens ska utredas och samordnas på nationell nivå, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Mer än hälften av landets regioner uppger att det är brist på fler än 20 läkarspecialiteter, enligt en rapport från myndigheten. Anledningen tros vara att behovet av personal planeras lokalt och ofta med brist på långsiktighet. Socialstyrelsen föreslår därför att regionerna måste få stöd i arbetet med att rekrytera och planera nya specialisttjänster.

Framför allt är det specialläkare inom geriatrik, allmänmedicin och psykiatri som saknas i landets regioner. Även bristen på både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor är fortsatt stor. Nästan alla regioner, 20 av 21, har brist på grundutbildade sjuksköterskor medan bristen på specialistkompetens finns i hela landet.

Publisert: