Klinik behandlar cancer - med aprikoser

avPatrik Ekström

Nu får svenskar ersättning för behandling vid den kontroversiella kliniken

Foto: IRA LEONI STOCKFOOD

Den tyska kliniken behandlar cancer med aprikos och värme.

Metoderna har stoppats av Socialstyrelsen – trots det kan svenska patienter nu få statlig ersättning för att åka dit.

– Det handlar om oseriösa personer som utnyttjar desperata patienter, säger Ulrik Ringborg, professor i onkologi.

Fia Hobbs.

Mistel, malört och aprikos.

Vid Arcadiakliniken i Kassel i Tyskland injiceras frukt och växter vid behandling av cancer.

Enligt klinikens hemsida finns vetenskapligt stöd för att behandlingsformerna fungerar.

Malört har till exempel "tydlig anticancereffekt" när den ges i injektioner.

– Jag tror på behandlingarna, annars skulle jag inte stå här. Jag har bekanta som fått längre liv av de här behandlingarna, säger Fia Hobbs, svensk patientkoordinator för Arcadiakliniken.

Socialstyrelsen satte stopp

Klinikens specialitet är dock värmebehandlingar, så kallad hypertermi.

Behandlingen är inte bara effektiv mot cancer, utan även mot bland annat Crohns sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom samt fibromyalgi, enligt klinikens hemsida.

Fram till 2006 erbjöd Arcadiakliniken behandlingen utförd i Sverige.

Men Socialstyrelsen satte stopp för verksamheten som ansågs strida mot svensk lagstiftning.

Efterfrågan på denna typ av alternativa behandlingsformer har dock kvarstått.

I dag erbjuder därför Arcadiakliniken behandlingar som är olagliga i Sverige utförda vid kliniken i Tyskland.

Där är lagstiftningen kring alternativmedicin mer tillåtande.

– Vi rekommenderar en tvåveckors behandling och det kostar 35 till 40 000 kronor. Det är billigt jämfört med den svenska vården, säger Fia Hobbs.

”Ökat kraftigt”

Behandlingarna må vara dyra - men de är populära.

Förra året ansökte ett stort antal svenskar om statlig ersättning för värmebehandling i Tyskland vid Arcadiakliniken.

– Antalet har ökat kraftigt de senaste åren, säger Jan Wressle, enhetschef vid Försäkringskassans processjuridiska enhet.

Försäkringskassan avslog samtliga ansökningar med argumentet att det i Sverige saknas vetenskapligt stöd för att behandlingarna fungerar.

Ett antal patienter överklagade besluten - och får nu rätt i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Rätten anser att behandlingen har acceptans internationellt.

Försäkringskassan har överklagat domarna.

– Vi anser inte att den här behandlingsformen som ges på den här kliniken är tillräckligt beprövad och erkänd. Inte ens i Tyskland får patienter ersättning för hypertermi så vitt vi har kunnat utröna, säger Jan Wressle.

Försäkringskassan hoppas att kammarrättens dom en gång för alla bringar klarhet i om behandlingsformen är vetenskapligt bevisad – och ska ge ersättning.

– Det är bra om svenskar vet om de kommer att få ersättning innan de åker ner till Tyskland. Idag är det väldigt oklart om de får ersättning, säger Jan Wressle.

Läkaren: Svårt att komma åt

Enligt Ulrik Ringborg, professor i onkologi vid Karolinska Institutet, finns visst stöd för att hypertermi är effektivt.

– Det är en etablerad metod som funnits i många år. Den kombineras vanligen med andra behandlingar, strålbehandling eller behandling med vissa cancerläkemedel. En högklassig behandling ges bara vid universitetssjukhus och större cancercentra, förekommer behandlingen vid mindre privata kliniker måste man försäkra sig om kvaliteten.

Andra behandlingsformer som erbjuds vid Arcadiakliniken, bland annat mistelterapi, anser Ulrik Ringborg inte att det finns vetenskapligt stöd för.

– Det finns ingenting som visar att mistelextrakt har en antitumoral effekt. Det finns mycket som är geschäft och omoraliskt inom det här området, men det här är svårt att komma åt, säger han.

Han är generellt kritisk mot kliniker som erbjuder den typen av behandlingar.

– Det handlar om oseriösa personer som utnyttjar desperata patienter. Det är omöjligt för en svårt sjuk patient att inhämta all nödvändig information för att kunna ta ställning till de olika behandlingsformer som finns, säger Ulrik Ringborg.

”Sverige ligger långt efter”

Fia Hobbs förstår inte kritiken.

– Vi utnyttjar inte någon och vi tar bara emot personer som vi tror att vi kan hjälpa, säger Fia Hobbs.

Hon tror att myndigheter och läkare kommer tvingas ändra sin uppfattning om behandlingsformer som i dag klassas som alternativa i Sverige.

Domarna som nu kommit kan vara ett första steg.

– I dag ligger Sverige långt efter när det gäller komplementära eller integrativa behandlingar, men jag tror det kommer att ändras, säger Fia Hobbs.