”Finns det misstanke om brott måste det lämnas över till polis”

avHelena Trus

Publicerad:
Uppdaterad:

I e-postmeddelanden, som 200 sekunder nu kan visa, bad Elisabeth Massi Fritz flera av sina anställda att lägga på timmar på kostnadsräkningar.

Om det finns misstanke om brott bör advokatsamfundet lämna över utredningen till polis eller åklagare, menar rättsexperten och före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem.

– Det är enligt min uppfattning samfundets skyldighet, säger han.

Programmet ”200 sekunder” avslöjar nya detaljer, om hur anställda uppmanats att ta mer betalt, som framkommer i kopior av sju mejl som skickats från advokat Elisabeth Massi Fritz till flera tidigare anställda.

I ett av mejlen framgår att hon ville att samtliga fakturor skulle skickas till henne för kontroll under en period, det är något som flera av de tidigare anställda 200 sekunder talat med vittnat om.

– Jag tolkade det som att det enda syftet var att hon skulle få upp tiderna, syftet var att kolla att vi hade tagit tillräckligt betalt. Det var hela tiden ”lägg på, lägg på, lägg på”. Jag kan inte tänka mig att det var något annat, säger en av kvinnorna som mottog mejlet.

Foto: Frida Winter/TT
Sven-Erik Alhem.

Efter att Aftonbladets och Viafrees granskande tv-program 200 sekunder avslöjat 16 tidigare anställdas allvarliga kritik mot advokaten Elisabeth Massi Fritz, beslutade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att inleda ett disciplinärende i fredags.

Bör göra en polisanmälan

Rättexperten och före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem vill inte kommentera det här enskilda fallet, men menar att det är advokatsamfundets skyldighet att lämna över delar av en utredning till polis eller åklagare om det finns misstanke om brott.

– De kan inte låta bli att göra en polisanmälan om de anser att uppgiften är sådan att det ger anledning att anta att brott har förekommit. De är ju ingen polismyndighet eller åklagare utan en tillsynsmyndighet. Om det finns en misstanke ska de omedelbart lämna över det. Annars gör man i praktiken en polisutredning som man inte är behörig till. Det är en jätteviktigt gränsdragning mellan det disciplinära ärendet och ett förundersökningsärende, säger han.

Han vill inte bedöma om det här kan vara en form av bedrägeri, men ger ett generellt exempel.

– Om du har en snickerifirma som du har anlitat, och den snickaren debiterar dig för 50 timmar men bara lagt ner 30, så är det givetvis ett misstänkt brott. För att det motsvarar inte nedlagt arbete, säger han.

Advokatsamfundet: Ser allvarligt på det

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vill inte kommentera de nya uppgifterna i ”200 sekunder” eller om de har anledning att lämna över delar av utredningen till åklagare eller polis.

– Jag har ju inlett en utredning i det här ärendet, hur det går till och vilken information jag inhämtar är inget jag kommer att kommunicera med omvärlden. Som jag sagt tidigare är det oerhört allvarligt om man har lagt på timmar som man inte utfört, det är en uppgift som redan har framkommit och som vi ser allvarligt på.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM