De skyr inga medel för att få bli självständiga

NYHETER

Frågan alla ställer: varför?

Utan att ha hela bilden är det ändå svårt att tro att bröderna Tsarnajevs motiv inte hänger ihop med deras bakgrund som tjetjener.

Exil-tjetjener är ilskna över att USA och EU inte gör mer för att tvinga Ryssland att sluta förtrycka de landsmän som vill ha självständighet.

För att vara tjetjenska terror­ister så skiljer sig brödernas dåd från andra tjetjenska terrordåd på en viktig punkt. Dådet riktade sig inte mot Ryssland utan mot USA.

Tjetjener har genomfört ett antal spektakulära terrorattacker de senaste tio åren. I stort sett alla i Ryssland.

Vem minns inte när hela publiken inne på Dobrovska­teatern i Moskva togs som gisslan 2002, mitt under en föreställning.

När tjetjener tog eleverna på en hel skola som gisslan i Beslan visade terroristerna att de inte skyr några medel i sin kamp för att tvinga Moskva att ge dem självständighet. Över 200 skolbarn dog.

Självmordsdåd på Moskvas tunnelbana var under en period en annan av de militanta tjetjen­ernas specialgrenar.

Ytterst sällan har terrorister från Tjetjenien agerat mot andra länder.

Senaste åren har konflikten i den lilla utbrytarrepubliken i Norra Kaukasus försvunnit från världens medvetande. Ryssland har blivit bättre på att skydda sig mot terrordåd.

Det har lett till en frustration hos de radikala tjetjener som fortfarande vill se sitt land självständigt. Några tusen av dem finns i bergen i Tjetjenien och i grannrepubliken Dagestan. Men många lever också som politiska flyktingar runt om i världen. Förmodligen är det hos dem som frustrationen är störst eftersom de inget kan göra. Bara passivt se på när Ryssland stärker sitt grepp om vad de betraktar som sitt hemland.

Under de två senaste ryska krigen mot Tjetjenien 1994–96 och 1999–2003 krävde både USA och EU ett slut på de ryska truppernas urskiljningslösa bombningar av huvudstaden Grozny och deras behandling av civil­befolkningen där tortyr inte var ovanligt.

Tjetjenerna kände att de hade visst stöd i väst för sin kamp.

I takt med att förhållandena normaliserats och Grozny återuppbyggts har den utländska kritiken tystnat vilket upprört många tjetjener. Ett tänkbart motiv för bröderna Tsarnajev.

En bidragande orsak till värld­ens minskade sympati för tjetjenernas sak är att kampen som först var nationalistisk har tagits över av radikala islamister. Norra Kaukasus har under perioder dragit till sig allsköns jihadister från hela världen. Några av kaparna som flög in planen i World Trade Center hade slagits i Tjetjenien mot ryssarna.

Samtidigt är bröderna Tsarnajevs koppling till Tjetjenien i dag svag. De har inte bott i området på många år. USA har varit deras nya hemland i nästan tio år. En av dem är amerikansk medborgare.

Så man kan verkligen fråga sig om de ska betraktas som tjetjenska terrorister eller amerikanska.

Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov var snabb med att frånta sig ansvar.

– Skyll inte det här på Tjetjenien. Det som hände är den amerikanska underrättelsetjänstens fel.

Kadyrov har rätt på ett sätt. Brödernas radikalisering har skett i USA. Förmodligen via internet.

Det verkar inte finnas någon stor organisation bakom. Att bröderna inte verkar ha haft varken pengar eller transportmedel tyder på att de agerat på egen hand enligt al-Qaidas nya taktik att uppmana islamister att göra vad de förmår.

Dåden i Boston visade att även amatörer kan göra stor skada.