Domstol: Bahnhof måste lämna ut uppgifter till polis

Foto: ”Det här handlar om brottslighet på gränsen till småsaker”, säger Bahnhofs vd Jon Karlung.
NYHETER

Bahnhof måste lämna ut flera efterfrågade abonnentuppgifter till polisen, enligt ett nytt beslut i kammarrätten.

Annars väntar vite på fem miljoner kronor.

– Det här handlar om brottslighet på gränsen till småsaker, säger Bahnhofs vd Jon Karlung.

Internetoperatören Bahnhof har vid flera tillfällen vägrat att lämna ut uppgifter om kunders abonnemang till polisen. Bahnhof anser inte att polisen kunnat visa att de ska "användas för utredning av allvarlig brottslighet" och har hänvisat till en EU-stadga. Om inte straffpåföljden för det misstänkta brottet legat på minst sex månaders fängelse har Bahnhof inte behandlat polisens ansökan.

Nu har kammarrätten dock beslutat att Bahnhof måste lämna ut flera efterfrågade abonnentuppgifter till polisen – annars hotar vite på fem miljoner kronor, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Tvingades lägga ner utredning

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade redan i våras att Bahnhof måste betala fem miljoner kronor i vite om de inte lämnar ut de aktuella uppgifterna. Det beslutet stoppades dock tillfälligt av förvaltningsrätten för att parterna skulle få mer tid att utveckla sin talan.

I och med kammarrättens nya beslut måste Bahnhof ha lämnat ut uppgifterna senast nu på torsdag, den 23 juni.

I sitt yrkande till kammarrätten framför PTS att polisen tvingats lägga ner en utredning gällande dataintrång eftersom Bahnhof vägrat att lämna ut abonnemangsuppgifter.

”Utlämnande av uppgifter vid misstanke om brott berör endast en begränsad grupp individer och det är endast en begränsad krets personer som kommer att hantera uppgifterna inom ramen för sin yrkesutövning och sitt tjänsteansvar”, står det i yrkandet.

”På gränsen till småsaker”

Enligt Bahnhof handlar en stor del av polisens förfrågningar om misstänkt fildelning.

– Vi lämnar alltid ut om det handlar om allvarlig brottslighet som terrorism, mord, barnpornografi, men det här handlar om brottslighet på gränsen till småsaker, säger Bahnhofs vd Jon Karlung i ett pressmeddelande.

Bahnhof tittar nu på andra alternativ för att skydda sekretessen för sina användare.

– Just nu hoppas vi på ett avgörande i EU-domstolen. Men rätten till ett privatliv är för viktig för att helt överlåtas till juridiken. Därför jobbar vi med att ta fram tekniska system som skyddar sekretessen för vanliga användare. Det är ju personlig integritet som är vår ledstjärna, inte vad som sägs i en formell domstol. Ofta går det att hitta lösningar, säger Jon Karlung.

ARTIKELN HANDLAR OM