Ministern: ”Id-kontroller ska vara kvar tills vidare”

NYHETER

I januari infördes obligatoriska id-kontroller – men 4 juli hävs kontrollerna i minst två veckor.

Än har regeringen inte fattat beslut om de ska fortsätta efter, men frågan undersöks redan.

– Beslutet behöver tas i god tid så att vi tidigt kan lämna ett besked, säger infrastrukturminister Anna Johansson till Aftonbladet.

Regeringen kan när som helst upphäva förordningen om id-kontroller, men infrastrukturminister Anna Johansson uppger för Aftonbladet att den ”blir kvar tills vidare”.

Den makten har de fått via lagändringen som trädde i kraft 21 december i fjol ”i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten”, enligt regeringens hemsida.

Då id-kontrollerna har setts som en tillfällig åtgärd finns en karenstid på veckor som träder i kraft från 4 juli. En eventuell ny förordning börjar gälla tidigast 18 juli.

Myndigheter har ansvar

Ansvaret att hantera ett ökat tryck på flyktingmottagandet ligger hos myndigheterna, enligt Anna Johansson.

– Jag förutsätter att Migrationsverket och andra berörda myndigheter arbetar med olika scenarier för att få ordning och reda i mottagandet, säger infrastrukturministern till Aftonbladet.

Hon tycker att införandet av tillfälliga gränskontroller tillsammans med id-kontrollerna har fungerat bra.

– Vi kan konstatera att så här långt har vi haft en minskad inströmning och bättre kontroll på situationen. Vi behöver behålla den situationen, säger hon.

När det i vintras var störst tryck på svenska myndigheter infördes nya lagar och förordningar i rask takt. Om id-kontrollerna ska fortsätta lovar infrastrukturministern denna gång ett tidigt besked.

Beslut under senvår

– Ett beslut behöver tas i god tid så att vi tidigt kan lämna ett besked. Under senvåren eller början av sommaren kan jag tänka mig att det vore aktuellt, säger Anna Johansson.

Hon uppger att regeringens under tiden arbetar med att få ”bättre ordning i EU”.

– Det innebär en förstärkt yttre gräns och att EU tar ett större ansvar för situationen. Vi vill att vi får en mer rimlig fördelning av antalet flyktingar in i Europas.

ARTIKELN HANDLAR OM