Björklunds uppmaning kan leda till brott

Foto: Jan Björklund.
NYHETER

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) uppmanar lärare att låsa dörren när lektionen börjar.

På så sätt tror han att antalet sena ankomster kan minska.

Men uppmaningen är inte oproblematisk.

– Stänger en lärare ute en elev utan stöd i skolans ordningsregler kan det röra sig om ett lagbrott, säger Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket.

Det var i en intervju i tisdagens Svenska Dagbladet som Jan Björklund uppmanade lärarna att låsa dörren om när lektionstiden börjar.

"När det ringer in då börjar lektionen och när det ringer ut så slutar den. Man bestämmer med lärarkollegiet att det är den regeln man tillämpar. Passar det inte så låser man dörren när det ringer in. Hade jag varit lärare hade jag gjort det," sa han i intervjun.

"Kan vara lagbrott"

Men enligt Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket finns det flera problem med förfarandet.

För det första måste den aktuella skolan ha gett läraren möjligheten i sina egna ordningsregler.

– Lagen ger stöd för att låsa ute elever, under förutsättning att skolan har skrivit in det i sina ordningsregler. Då är det okej när det gäller en enskild lektion, säger han.

– Om det inte finns i ordningsreglerna kan det vara ett lagbrott att låsa ute elever från undervisningen. Eleverna har rätt till undervisning.

"Kan inte lämnas vind för våg"

Det finns även en annan viktig aspekt, säger han.

– Skolan har ett tillsynsansvar för eleverna under skoltid. Det gäller oavsett om de inte släpps in på lektionerna, och barnen kan inte lämnas vind för våg - inte minst gäller det yngre elever.

Men, säger han:

– Jag vill understryka att Skolverket ser allvarligt på sen ankomst.

Jan Björklund befann sig under tisdagskvällen på Nobelmiddag och har inte gått att nå för en kommentar.