Risk för dödfödda barn redan vid 30

NYHETER

Att äldre förstföderskor riskerar att få för tidigt födda eller dödfödda barn är känt sedan länge.

Men enligt en ny studie från Karolinska Institutet ökar risken redan vid 30 års ålder.

– Lite förvånande var det att riskökningen började så pass tidigt, säger professor Ulla Waldenström som är en av personerna bakom studien.

Rökning, fetma och ålder. Det är de tre faktorer som mest påtagligt ökar risken för dödfödda eller för tidigt födda barn. Hittills har åldersspannet 35-40 år setts som brytpunkten när den åldersrelaterade riskökningen tar fart. Men enligt en ny studie från Karolinska Institutet ökar risken redan vid 30 års ålder.

– Jämfört med gruppen kvinnor som var mellan 25-29 år kunde vi se en riskökning på omkring 20 procent för 30-åringarna. Framförallt utfallen mycket för tidigt födsel och dödföddhet. Men ökningen sker från en mycket låg nivå, säger Ulla Waldenström, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Kroppen åldras efter tonåren

I den nya studien har hon tillsammans med ett forskarlag analyserat data från omkring en miljon förstföderskor i Sverige och Norge. Och siffrorna talar sitt tydliga språk: ska man skaffa barn riskfritt gäller det att vara ute tidigt.

– Kroppen börjar ju åldras redan efter tonåren, men väldigt långsamt. Man tror att det är åldringsprocessen i till exempel blodkärl som påverkar moderkakan negativt, säger Ulla Waldenström.

Tillsammans med de övriga författarna bakom studien efterlyser hon nu mer information om ålderns betydelse för friska barn.

– Det här ska absolut inte ses som en varning. Risken för den enskilda kvinnan är väldigt liten. Men samtidigt kanske många vill göra ett val tidigare i livet, säger Ulla Waldenström.

Omföderskor kan ha lägre risk

Även om riskökningen tar fart efter 30 är 35-årsstrecket fortfarande en viktig brytpunkt. För förstföderskor är åldern då en lika stor riskfaktor som rökning eller kraftig övervikt. Men för kvinnor som får sitt andra barn kan risken vara lägre. Det är åtminstone den hypotes som Ulla Waldenström och hennes kollegor har inför sin kommande studie:

– Vi tror att det finns en åldersfaktor även där men att den kan vara lite lägre. De kvinnor som får sitt andra barn vid 35-40 är sannolikt mer friska. Det kan röra sig en form av naturlig selektion, säger hon.