Mejla

Wolfgang Hansson

Så försöker Putin lura omvärlden

Först angriper Ryssland sin granne.

Sedan anklagar man Ukraina för att vara den som är skyldig till aggressionen.

Genom att skapa en egen verklighetsbild försöker Ryssland lura omvärlden.

Men framförallt vill Putin berätta sin egen story för väljarna på hemmaplan.

Nattens möte i FN:s säkerhetsråd sände vibbar av en svunnen tid då det kalla kriget dominerade världsläget och då USA och Sovjetunionen hade helt olika verklighetsuppfattning. Inte ens om de mest glasklara fakta rådde de enighet.

Vladimir Putin har plockat fram den klassiska propagandataktiken från förr.

När grupper av män beväpnade med moderna automatvapen intar viktiga byggnader i östra Ukraina så sammankallar Ryssland till möte i FN:s säkerhetsråd för att anklaga Ukraina för att öppna eld mot sin egen befolkning. Ryssland försöker framställa de väpnade grupperna som fredliga demonstranter som försöker skydda sig mot en aggressiv regim i Kiev.

I stort sett alla begriper att detta inte är en korrekt bild av verkligheten. Men det spelar ingen roll.

Skapar ”fakta”

Genom att etablera sin egen berättelse av verkligheten skapar Ryssland de "fakta" man behöver för att motivera sina handlingar. Precis som man gjorde på Krim.

Ryssland motiverade sin intervention där med att ryska medborgares liv var i fara. Några bevis för att så var fallet presenterades aldrig. Av det enkla skälet att det inte stämde.

På samma sätt försöker Ryssland nu skapa en bild av att ryssar och rysksspråkiga medborgare i östra Ukraina skulle vara hotade trots att det är beväpnade proryska grupper som hittills stått för de våldsamma aktionerna.

De ryska påståendena framstår som närmast absurda. Men alltid lurar de någon.

Förmodligen är det få i västvärlden som låter sig duperas. Den falska berättelsens främsta syfte är att övertyga medborgarna i Ryssland om att president Putin agerar på ett korrekt och vettigt sätt. Att det är Ukraina och västvärlden som är boven och inte Ryssland.

Att den ryska verklighetsbilden är falsk innebär inte att den ukrainska regimens är helt sann. Men det råder ingen tvekan om vem som är angriparen och vem som är den angripne.

Stoppa presidentval

I Kiev sitter en svag regering som just fått se en del av sitt territorium annekterat av Ryssland. Nu tvingas man åse hur väpnade grupper försöker ockupera en annan del av landet bara sex veckor innan man ska hålla presidentval.

Ett val som Putin har intresse av att stoppa eller sabotera. Han vill inte att Ukraina ska få en ny och demokratiskt vald president.

Det är uppenbart för alla att politikerna i Kiev inte har full kontroll över östra Ukraina. Risk finns för en delning av landet. Ultimatum efter ultimatum passerar utan att regimen ingriper mot de väpnade män som ockuperat myndighetsbyggnader i en rad städer i östra Ukraina.

Regimen vet att om de sätter in militären för att tvinga bort de proryska grupperna så kan Putin ta det som intäkt för att ockupera de östra delarna av landet där en del av befolkningen är ryskspråkiga och ryssar.

Vapenmakt

Ett annat skäl till förvirringen och inaktiviteten kan vara att politikerna inte har full kontroll över armén och polisen.

Ukrainas "brott" är att man försöker närma sig EU i ett hopp om att det ska ge landets invånare mer välstånd och frihet. Putin vill hålla kvar Ukraina i den ryska intressesfären för sitt eget projekt att återupprätta Rysslands stormaktsstatus.

Eftersom han inte verkar tro att det går att övertala ukrainarna på fredlig väg så försöker han med vapenmakt.

Att Ryssland garanterade Ukrainas gränser när landet gav upp sina kärnvapen verkar inte spela någon roll.

Det som räknas är Putins egen verklighetsbild.

Publisert: