Greenpeace-aktivister går fria

NYHETER

Ryssland har formellt avskrivit brottsmisstankarna mot de flesta av de Greenpeace-aktivister som greps i samband med en aktion mot oljeutvinning i Arktis. Bortsett från en italienare fick samtliga 25 utländska aktivister misstankarna avskrivna. Att italienarens ärende inte behandlades berodde på tolkbrist. Han ombads att återkomma till utredningskommissionen på torsdag.

De utländska aktivisterna, varav en svensk, kan lämna Ryssland så snart de fått utresevisum.

TT-Reuters