Tv-chefen: Jag är säker på att ingen blir manipulerad

avSusanna Nygren, Andreas Söderlund

Foto: MARGARETA SANDEBÄCK BLOOM
SÅLDE HUSET Tv-pastorn Börje Claesson försvarar Kanal 10:s metoder för att samla in pengar. ”Jag vädjar till deras hjärtan”, säger han.

Kanal 10 fortsätter försvara insamlingsmetoderna.

– Jag är säker på att ingen blir manipulerad, säger tv-pastorn Börje Claesson.

Kanalchefen och huvud­ägaren Börje Claesson minns när kanalen fick arvet efter Elvey Sundqvist.

Enligt honom sålde kanalen huset och gav möblerna till en familj som var aktiv i hans församling. Pengarna från försäljningen delades med Djurens vänner.

Däremot menar han­ ­bestämt att ingen från Kanal 10 besökte Elvey innan hon dog.

– Jag hade aldrig mött kvinnan, säger Börje Claesson.

Hennes vänner och släktingar är överraskade över att ni fick hälften av arvet. Det talas om att hon duperades av er. Hur ser du på det?

– Det är också ett sätt att uttrycka det på. Men hon var inte så gammal när hon dog så hon var säkert fullt medveten om varför hon gjorde det, säger Börje Claesson.

Han fortsätter försvara Kanal 10:s metoder för att samla in pengar.

”Inte så stora belopp”

– Jag vädjar till deras hjärtan och det gör jag frimodigt för jag vet hur vi hanterar pengarna.  Det är ändå inte så stora belopp ändå. En kvinna som ringde upp mig sa att nu har jag betalat ­mina räknar och har jag 4,50 över som jag skickar till dig. ­Generellt är det mindre ­belopp här än i Norge exempelvis, säger Börje Claesson.

Peter Nobel klassar er verksamhet som otillbörlig påverkan och säger att det borde vara olagligt. Hur ser du på det?

– Jag är lite förvånad ­måste jag säga. Ska man då förbjuda kollekt i Svenska Kyrkan också? Och du har säkert hört kollekttal i frikyrkan. I så fall har man manipulerat genom hela frikyrkans historia, säger Börje Claesson.

Kanal 10 finns i Sverige som tillvalskanal hos både Telia och Comhem. Trots det har de inga synpunkter på vad som sägs på kanalen – så länge inget är olagligt.

Comhem berättar emellertid att man ämnar ta upp saken med ledningen bakom Kanal 10.

– Att det nu framförs ­kritik tar vi upp med kanalen och pratar med dem om det. Men vad det rinner ut i kan jag inte säga, säger ­Jessica Sjöberg, pr-chef på Comhem.

”Har inga synpunkter”

Telia kommer inte ens att göra det. I ett mejl skriver kommnikationsansvarige Lars Joelsson att det är ­tråkigt om människor utnyttjas eller blir lurade.

”Men om det inte har begåtts något brott i samband med det du nu beskriver så kan och skall vi som distributör inte ha några synpunkter”, skriver han.