James, 53, lever sitt liv som Jesus

JERUSALEM/BETLEHEM.  Horder av människor vallfärdar till de bibliska platserna i det heliga landet. En av dem som blivit kvar är James Joseph, 53. Han gör allt för att leva som Jesus – och har varken skor eller pengar.

”Vissa tror jag gör det för att få uppmärksamhet, men det här är min tro”