Sex utan samtycke blir kriminellt

Av:  TT TT

Justitieminister Morgan Johansson (S) tror att en ny samtyckeslag kommer att leda till fler fällande domar. Arkivbild.
Justitieminister Morgan Johansson (S) tror att en ny samtyckeslag kommer att leda till fler fällande domar. Arkivbild.

Trots kritik går regeringen vidare med samtyckeslagen för sex. Från den 1 juli blir sex utan samtycke olagligt, samtidigt som fler handlingar blir kriminella och straffen skärps.

Moderaterna kritiserar att straffskärpningen missar åtta av tio våldtäktsdomar.

Lagrådet sågade regeringens förslag och ifrågasatte om lagen ens behövs – mycket täcks redan in av existerande lagar. Men justitieminister Morgan Johansson (S) håller inte med. Han tror att den nya lagen kan leda till fler fällande domar.

– Ja, jag tror att antalet uppklarade brott kommer att öka. Framförallt genom kombinationen av starkare och bredare lagstiftning tillsammans med ökat stöd till brottsoffer, säger han.

När regeringen nu lämnar över lagförslaget till riksdagen blir fler handlingar kriminella. Till exempel införs ett oaktsamhetsbrott, där man inte behöver bevisa att det funnits uppsåt, som vid våldtäkt. Dessutom skärps straffet för grov våldtäkt.

Kritik från M

Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för M, stödjer en lag som bygger på frivillighet. Men han är också kritisk på flera punkter, bland annat att det enbart är straffet för grova våldtäkter som höjs. M vill även höja straffet för våldtäkt av normalgraden.

– Det är något som inte har justerats på femtio år. För mig är det helt obegripligt att när vi nu går fram med en ny lagstiftning för att skärpa straffen, så missar vi åtta av tio våldtäktsdomar. Det är helt orimligt, säger Tomas Tobé.

M vill även att polisen ska införa särskilda sexualbrottsgrupper för att få bättre kvalitet i utredningarna och fördubbla skadeståndet till brottsoffren. I utskottsarbetet i riksdagen hoppas Tobé få majoritet för detta och ytterligare straffskärpning.

Förtydligar

Lagrådet ansåg också att lagen var för otydlig och på den punkten gör regeringen nu ett förtydligande om vad domstolen ska titta på.

– Men vi ändrar inte på grundprincipen, att det är frivilligheten som ska avgöra om det är ett övergrepp eller inte. Det skiljer sig från dagens lagstiftning, där man måste visa om det förekommit våld, hot, tvång eller om målsägaren varit i en särskilt utsatt situation, säger Morgan Johansson.

Det lilla tillägget i lagtexten lyder: vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt.

Ord mot ord

I våldtäktsfall står ofta ord mot ord och det är svårt att bevisa vad som hänt, eftersom det i allmänhet inte finns några vittnen. Och bevisproblematiken kommer inte att förändras med den nya lagen, medger Morgan Johansson.

Men han tror att lagen kommer att ha "ett väldigt förebyggande budskap", alltså att det ska stå klart för alla att sex bygger på frivillighet.

För att understryka detta ger regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra en utbildnings- och informationskampanj riktad till alla mellan 13 och 25 år. Myndigheten kommer att få 5 miljoner kronor om året för detta.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN