Nyheter

Svenske torpeden: bättre tv i cellen, tack

Av: 

Mikael Hellmyrs

NYHETER

Nekas större tv av Kriminalvården

En morddömd torped är så missnöjd med tillvaron på kåken att han håller på att att tappa livsgnistan.

Teven i cellen är för dålig.

Den 40-årige svensken sitter på Salbergaanstalten i Sala. Mannen är så missnöjd med den 21-tums tv han har i cellen att han dragit igång en rättstvist. I ett flera sidor långt anförande till Förvaltningsrätten i Uppsala anger han orsakerna till missnöjet.

För liten bild

På grund av sin diabetes, som blivit allt sämre i fängelset, har 40-åringen nedsatt synförmåga. Mannen menar att den nuvarande 21 tums-teven i cellen endast blir 17 tum när programmen sänds i bredbild. Men han hävdar också att programmen även när de sänds i det vanliga formatet får mindre bild än 21 tum.

Eftersom teven står på en hylla på 150 centimeters höjd kan han inte sitta upprätt i sängen och titta, utan tvingas stå upp för att se och kunna läsa texten. Men trots att 40-åringen påpekar att Kriminalvården är på god väg att ta ifrån honom hans ”enda fritidsintresse” får han avslag. Förvaltningsrätten anser att den nuvarande teven räcker eftersom synfelet kan åtgärdas:

”Det kan konstateras att det inte framkommit något som talar för att han har ett icke korrigerbart synfel som innebär svårigheter att se tv-bilden, fastslår Förvaltningsrätten.

Pekade ut Trond Sefastsson

Mannen är en notorisk tv-anmälare och har tidigare fått rätt till bättre tv-apparater. Två anstalter som mannen tidigare vistats på installerade större tv-apparater i cellen sedan han klagat på levnadsstandarden.

40-åringen är tidigare omskriven efter att han placerat en bomb vid tingsrätten i Umeå. Han har även pekat ut att journalisten Trond Sefastsson och hävdat att denne försökt anlita honom som torped.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert: