Det blir ingen 20-krona

avWilliam Svärd

...men 2-kronorsmynt och 200-kronorssedel är på gång.

Det blir inget nytt 20-kronorsmynt som Riksbanken har föreslagit.

Däremot införs ett tvåkronorsmynt och en 200-kronorssedel.

Det beslutade finansutskottet i dag.

Utskottet sade därmed nej till Riksbankens förslag om att ersätta 20-kronorssedeln med ett mynt. Tanken var annars att bli av med de ofta slitna tjugorna som är i omlopp.

Två nya valörer

Däremot välkomnade utskottet förslaget om att införa ett tvåkronorsmynt och en 200-kronorssedel.

Skälet till att införa dessa nya valörer är att Riksbanken vill ersätta en stor del av dagens gamla enkronor och 100-kronorssedlar.

På så vis blir det färre mynt och sedlar i omlopp, vilket i sin tur kommer att minska kostnaderna för hantering och inköp såväl som belastningen på miljön, enligt finansutskottet.

Oese om mynt

Anledningen till att utskottet sade nej till 20-kronorsmyntet är att Riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion tidigare varit osams om just den valören.

– Då vill man inte gå fram med något som de är oense om, förklarar Kristina Himmelstrand, föredragande i finansutskottet.

De nya valörerna kan införas om cirka fem år, enligt Riksbanken. Hur de ska se ut är ännu inte klart.

Innan de nya pengarna kan införas krävs ett beslut i riksdagen. Ett sådant väntas den 2 juni. Eftersom ingen i utskottet reserverade sig väntas förslaget klubbas igenom då.