Socialstyrelsen: Kim har rätt att få hjälp att avsluta sitt liv

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2010-04-26

Kim, 32: ”Jag är väldigt lycklig över beskedet. Detta var vad jag hade hoppats på.”

Socialstyrelsens avdelningschef Anders Printz och juristen Maria Jacobsson redde ut rättsläget.

Totalförlamade Kim, 32, har vädjat om att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt.

Hon vill få hjälp att bli nedsövd och sedan att den respirator som håller henne vid liv ska stängas av.

Nu ger Socialstyrelsen henne rätt.

Aftonbladets Jessica Balksjö rapporterar direkt från presskonferensen.

En patient som vill avbryta sin behandling har rätt till det, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Förutsättningen är att han eller hon förstår den information som läkarna ger och konsekvenserna av sitt beslut.

Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillsyn på Socialstyrelsen:

– I mars fick vi in ett brev från en 31-årig kvinna med en allvarlig sjukdom som önskar få en respiratorbehandling avbruten. I brevet till henne beskriver vi rättsläget men vi har inte fattat något beslut om enskilda personers vård, säger han.

Maria Jacobsson, jurist:

– Utgångspunkten är frivillighet att säga nej till vård. Det är vårdens skyldighet att erbjuda en god vård. Den ska genomföras i samråd med patienten.

Noggrann dokumentation

Maria Jacobsson förklarar vad som gäller när behandlingen är livsuppehållande:

– Man måste ha förmåga att förstå beslutet. Det är den behandlande läkaren som tar beslut om patienten har den beslutsförmågan. Det ska också finnas en noggrann dokumentation över patientens beslut.

Vården är skyldig att erbjuda en döende patient smärtstillande och ångestdämpande behandling, skriver Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

– Om en patient inte vill ha en livsuppehållande behandling så ska läkaren respektera detta, säger Printz.

Betyder det här att Kim kan få hjälp att avsluta sitt liv?

– Det betyder att om en patient befinner sig i en sådan situation och begär att den livsuppehållande vården ska sättas ut så ska patienten få det om patienten anses vara välinformerad, säger Anders Printz.

Kan hon också få hjälp att bli nedsövd inför detta?

– Ja, det är en del av god vård.

Socialstyrelsen har i dag skickat brev till tre personer. Beslutet har fattats med den goda vården som grund. Läkaren som genomför patientens önskan ska inte riskera en rättslig konsekvens.

– Vår utgångspunkt är att det här är inom ramen för hälso- och sjukvårdslagstiftningen, säger Printz.

Läkare och patient ska komma överens

Huvudregeln är att Socialstyrelsen inte får ge en behandling som patienten inte vill ha.

– Det handlar om att tacka ja eller nej till behandling, säger Maria Jacobson.

De nya riktlinjerna handlar om att läkaren och patienten ska komma överens om den bästa vården. Om en patient vill stänga av sin respirator så ska det vara möjligt om patienten är beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ.

Aktiv dödshjälp strider fortfarande mot lagen.

– Åtgärder som ges med enbart syftet att patienten ska avlida är inte tillåtna, säger Printz.

Beslutet omfattar inte bara personer som ligger för döden, utan även de som är svårt sjuka och som hålls vid liv med hjälp av medicinska insatser.

– Vi har inte bestämt att det ska handla om hur många dagar man bedöms ha kvar i livet, säger avdelningschef Anders Printz.

Kim, 32, säger till Aftonbladet strax efter hon fått Socialstyrelsens besked:

– Jag är väldigt lycklig över beskedet. Detta var vad jag hade hoppats på, säger Kim. Det var jätteskönt att få veta Socialstyrelsens beslut.

Kim: – Jag är väldigt
lycklig