Quick får ny resning

avAnders Johansson, Anders Munck

NYHETER

Svea hovrätt beviljar Thomas Quick resning i ännu ett mål. Denna gång gäller resningen mordet på Therese Johannesen i Norge. 9-åriga Therese försvann 1988 då hon var på väg till sitt hem i Drammen.

Foto: Scanpix
Thomas Quick.

– Underbart! Hovrättens snabba beslut om resning kom som en blixt från klar himmel, säger Thomas Quick, som tagit tillbaka sitt barndomsnamn Sture Bergwall, på sin Twittersida om beskedet.

Kan läggas ned

Resningen innebär att målet kommer att tas upp på nytt i Falu tingsrätt. Ett första steg är att det ska lottas på en åklagare, som i sin tur får besluta om att försöka väcka åtal igen eller helt lägga ner utredningen mot Bergwall.

Sture Bergwalls advokat Thomas Olson är nöjd med hovrättens beslut:

– Den här gången gick det mycket fortare att få ett resningsbeslut och jag hoppas att det ska bli så även i fortsättningen när det gäller de andra ärendena.

Vill riva upp alla domar

Sture Bergwall har tidigare sagt till Aftonbladet att målet är att få alla domar om de åtta morden upprivna, en efter en.

Bergwall är dömd för mord på åtta personer i sex rättegångar. Sedan tidigare har Svea Hovrätt gett Sture Bergwall resning för mordet på israelen Yenon Levi 1988. Ärendet med Levi beslutade chefsåklagare Eva Finné att lägga ner.

Hennes motivering löd:

”Efter genomgång av utredningen gör jag bedömningen att bevisläget numera är sådant att brott inte kan styrkas. Bergwall förnekar brottet. Väl har han under utredningens gång lämnat en del uppgifter som stämmer med övrig bevisning men hans berättelse präglas av motsägelser och ändrade uppgifter i en sådan grad att en fällande dom inte kan förväntas. Jag lägger alltså ned åtalet mot Sture Bergwall.”

Vill släppas fri

I det fallet byggde domen i allt väsentligt på Bergwalls egna berättelser.

Så var det även i Therese-fallet.

Hovrätten beviljar resning på den svagare grunden i Therese-fallet, det som kallas "synnerliga skäl". Det betyder att en ny domstol bör känna till de nya omständigheter som framkommit, i det här fallet Bergwalls återtagna erkännande.

– Jag är tagen och mycket tillfreds över Hovrättens klara, enhälliga beslut - det här är stort. Underbart för min familj och många andra, fortsatte Bergwall senare på Twitter.

Bergwall är dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och är intagen på Säters sjukhus. Han har dock nyligen begärt via kammarrätten i Sundsvall att vården ska upphöra.