Experter: Etanol ökar utsläppen

Publicerad:
Uppdaterad:

Det svenska etanolprogrammet har ökat utsläppen av koldioxid med 20 miljoner ton sedan millennieskiftet jämfört med om motsvarande transporter gjorts på bensin. Kalkylen presenteras av Expertgruppen för miljöstudier och baseras på nya forskningsrapporter.

Foto: Scanpix
Etanoltankning.

Enligt rapportförfattaren Sören Wibe ger studierna som gjorts av en rad centrala organisationer en förfärande bild av etanolens effekter på världens ekonomi och miljö: Etanolprogrammen i västvärlden leder till ökade livsmedelspriser, lägre bränslepriser och ökade utsläpp de närmaste 50 till 60 åren.

Enkelt uttryckt handlar det bland annat om att när vi använder jordbruksmark för att odla etanolgrödor minskar utbudet av livsmedel eller djurfoder på världsmarknaden, skriver Wibe på Svenska Dagbladets debattsida.

Effekten blir då höjda priser som i sin tur leder till att ny mark odlas upp någon annanstans, till exempel regnskog, och stora mängder kol avges, enligt Wibe.

Skulle gagna miljön

En slopad satsning från svensk sida på etanol skulle alltså gagna miljön, ekonomin och världens fattiga.

Han anser också att utsläppsstatistiken är direkt missvisande eftersom man bortser från utsläppen från etanol och andra biobränslen. Strax före Köpenhamnsmötet sades att utsläppen från den svenska transportsektorn minskade.

Men när etanolutsläppen räknats in hade utsläppen ökat, skriver Sören Wibe.

Expertgruppen för miljöstudier lyder under finansdepartementet. Wibe är professor i skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och partiledare för Junilistan.

TT

Publicerad: