De förtjänar inte Nobels fredspris

Forskaren: Nobelstiftelsen
bryter mot regler för priset

Den författaren och forskaren Fredrik Heffermehl hävdar att Nobelstiftelsen bryter mot Nobels vilja.

Av de senaste tio pristagarna borde bara en fått priset, menar han.

Nu ska ärendet avgöras i Stockholms förvaltningsdomstol, skriver Dagens nyheter.

Norrmannen Fredrik Heffermehl skriver i sin bok "Nobels vilje" att både urvalet av deltagarna i norska Nobelstiftelsen och kriterierna för att välja ut fredspristagarna strider mot det testamente som ligger till grund för priset.

– För det första så är de som sitter i kommittén avdankade stortingsledamöter. Dessutom är samtliga militär- och Natoivrare. Det stämmer illa överens med vad fredspriset ska handla om, nämligen nedrustning och avskaffande av nationella försvar, säger han till DN.

Målet avgörs i höst

Heffermehl hänvisar till formuleringar i testamentet om att priset ska gå till arbete för nedrustning och kampen för att avsluta krigen genom avskaffande av militära styrkor.

När hans bok kom ut på norska 2008 anmälde Heffermehl Nobelstiftelsen till länsstyrelsen och nu i höst kommer målet att avgöras i förvaltningsrätten.

Publisert: