”Kvaliteten har inte försämrats”

avErik Olsson

Ny rapport om Försäkringskassans besparingar

Trots en rad uppmärksammade fall med svårt sjuka personer som utförsäkrats har kvalitén i Försäkringskassans beslut har generellt inte försämrats under 00-talet.

Det slår ISF, Inspektionen för socialförsäkringar, fast i en rapport som presenteras idag.

Kroniskt sjuka Annica Holmquist, multisjuka Linda Gustafsson, och rullstolsburna och blinda Jan Gustafsson - tre uppmärksammade fall som ifrågasatt hur Försäkringskassans utför sitt arbete. Ändå slår en rapport om Försäkringskassans verksamhet de senaste tio åren nu fast att beslutskvalitén inte blivit sämre.

”Jättesvårt”

– Beslutskvalité är jättesvårt att mäta men sammantaget finns inga indikationer på att det blivit sämre under undersökningsperioden, säger Magnus Medelberg, projektledare för granskningen.

Sedan 2003 när nya tuffare regler infördes gällande sjukförsäkringen har antalet ärenden som överklagas ökat med minst det dubbla.

”Tveksamt mått”

Men andelen beslut som ändras efter överklagande har dock inte förändrats och därmed kan sägas att beslutskvalitén i förstaläget inte har blivit sämre.

Dessutom är överklagandegraden ett tveksamt mått på kvalité menar Magnus Medelberg eftersom det enbart uppmärksammar negativa felbeslut.

– När kassan tidigare hade mindre strikta regler fattades troligen många beslut att ge pengar i tveksamma fall och positiva felbeslut överklagas ju inte, säger han.

Kritiken som framförts i samband med att flera svårt sjuka personer som utförsäkrats den senaste tiden har till viss del fallit direkt på Försäkringskassan - ett tankefel menar Per Molander, generealdirektör på ISF.

Politiska beslut

– Mycket av kritiken mot kassan har varit på grund av regler som regeringen infört så egentligen är det ju de politiska besluten som borde kritiseras.

Enligt honom tar det också tid innan stora regelförändringar som de 2003 och 2008 sätter sig i en organisation.

– Varje gång det blir regelförändringar uppstår en osäkerhet i tillämpningen. Det tar alltid sin tid innan handläggarna hittar en stabil nivå på besluten, säger Per Molander.