Så röstar kvinnor, män – unga, gamla

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Reinfeldt favorit hos männen – Sahlin hos kvinnorna enligt SCB:s mätning

Fredrik Reinfeldt sitter kvar - om männen och storstadsborna får bestämma.

Mona Sahlin tar över - när de unga och kvinnorna sagt sitt.

Partisympatierna skiljer sig kraftigt åt beroende på vem man frågar, visar SCB:s mätning.

✓ DE UNGA

Om förstagångsväljarna fick bestämma skulle det bli en skrällseger för de rödgröna. 57 procent säger att de tycker bäst om något av de rödgröna partierna och hela 18,4 procent att de tycker bäst om Miljöpartiet. Bland väljarna upp till 24 år svarar mer än en av fem att de gillar Miljöpartiet bäst. Sämre går det för C och KD: bara 1 procent av förstagångsväljarna tycker bäst om Centerpartiet och 1,7 procent tycker bäst om Kristdemokraterna.

Bland de unga väljarna är det dock framför allt gruppen "Övriga partier" som är stora. 10,4 procent av väljarna upp till 24 år uppger att de tycker bäst om något parti som inte finns i riksdagen idag.

✓ PENSIONÄRERNA

Bland de yngre pensionärerna (65-69 år) är Moderaterna nästan lika stora som Socialdemokraterna och mer än hälften tycker bäst om något av allianspartierna. Bland de äldre pensionärerna (över 75 år) är Socialdemokraterna dock betydligt mer populära och får 38 procent av sympatierna mot 32,1 för Moderaterna. Även bland de äldsta är dock alliansen mest omtyckt, C får 8,1 procent av sympatierna och FP 8,8. Vänsterpartiet går dock inte hem i den här gruppen: bara 1,1 procent av 75+:arna gillar V bäst. Även MP är svaga och får bara 4,1 procent av sympatierna.

✓ KVINNOR OCH MÄN

Skillnaden mellan hur kvinnor och hur män skulle rösta är stor, visar SCB:s mätning.

Fick Sveriges röstberättigade män bestämma skulle Fredrik Reinfeldt sitta kvar som statsminister.

Alliansen leder med 47,5 procent mot 46,2 procen för de rödgröna. Största parti är Moderaterna med 28,3 procent av stödet mot Socialdemokraternas 28 procent.

Fick däremot Sveriges kvinnor bestämma skulle Mona Sahlin ta över i Rosenbad. Här får de rödgröna hela 52,5 procent av stödet mot alliansens 33,5 procent. Miljöpartiet är betydligt populärare bland kvinnorna än bland männen. Bland kvinnorna som tillfrågats får MP 12,9 procent av stödet medan bara 8,4 procent av männen säger att de skulle stödja Miljöpartiet.

✓ STORSTADSBORNA

Om det går dåligt för Socialdemokraterna i allmänhet i SCB:s mätning går det ännu sämre för partiet i de viktiga storstadsområdena. I såväl Stockholm, Göteborg som Stor-Malmö är stödet för Moderaterna större än för Socialdemokraterna. Störst är gapet i Stockholm där 38,6 procent säger att de skulle rösta på M medan bara 20,9 procent stöder S. Däremot är Miljöpartiet populärt bland storstadsborna. I Stockholm får MP hela 16 procent av väljarstödet. Siffrorna för Göteborg och Malmö är 13,8 respektive 14,2 procent.

✓ ÖVRIGA LANDET

I Norrland regerar de rödgröna. Där säger 65,9 procent att de tycker bäst om något av de rödgröna partierna och Socialdemokraterna får 48,5 procent av sympatierna. Ju längre söderut man kommer späds den rödgröna dominansen ut. I norra Mellansverige tycker 55,2 procent bäst om något av de rödgröna partierna mot 40,2 för allianspartierna.

Kommer man ner till Västsverige (exkl Göteborg) leder alliansen över de rödgröna med 48,8 procnet mot 47 procent. I Småland leder de rödgröna, men ledningen är mindre än i landet i stort, 47,8 procent mot 45,9 procent för alliansen. I Sydsverige (exkl Stor-Malmö) regerar de rödgröna, precis som i Norrland. Här får de rödgröna 51 procent av stödet mot 41,6 procent för alliansen.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN