”Vi hinner inte med”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Fastighetsägarna varnar för kritisk siutation

Extremt väder och dålig snöskottning gör att tjocka ismassor hotar ramla ner från hustaken.

Men många fastighetsägare hinner inte få bort isen innan det är för sent.

– Efterfrågan på takskottare är stor, så det tar lång tid innan isen kan tas bort, säger Bengt Wånggren, utvecklingschef Fastighetsägarna.

Under de ovanligt kalla vintermånaderna har tonvis av is och snö samlats på hustak i hela landet.

Men nu har plusgraderna kommit till Götaland och Svealand. Och det innebär stor fara för att isen och snön ska falla från taken.

I går varnade en takskottare för att situationen är akut, och att de inte hinner med att få bort all is från taken.

”Kritisk situation”

Ansvaret för att få bort den farliga isen och snön är fastighetsägarnas. Men nu varnar även de för att situationen, i framför allt storstäderna, är kritisk.

– Den här vintern har varit extrem vädermässigt. Men det krävs utbildade takskottare för att få bort isen och snön, och eftersom efterfrågan på dem är stor kan det ta lång tid innan taken röjs, säger Bengt Wånggren, på branschorganisationen Fastighetsägarna.

I värsta fall kan de fallande is- och snöblocken leda till allvarliga personskador. Och då är det fastighetsägarna som hålls som ansvariga.

Håll koll på taken

– Det finns fall där personer omkommit på grund av rasen, i sådana fall kan det sluta med att fastighetsägaren döms för vållande till annans död. När det gäller bostadsrättsföreningar kan medlemmar i styrelsen hållas personligt ansvariga olyckorna, säger Wånggren.

För oroliga fastighetsägare gäller det att så fort som möjligt rensa sina tak för att minska olycksrisken.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram en handbok, ”Snö och is på – risker och riktlinjer”. I den ges råd om hur man bör gå till väga som fastighetsägare.

– Följer man tipsen i den kan man känna sig trygg att inget allvarligt händer.

För oroliga fotgängare är tipset att blicka upp mot taken och hålla ordentlig uppsikt på snö och is.

Publicerad: