”Fler män skulle räddas om de testades med PSA”

1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO
För 1 800 män varje år är det för sent. Deras prostatacancer har inte upptäckts i tid och kan därför inte längre botas. För att rädda fler män till livet vill Prostatacancerförbudet att alla män över 45 år i Sverige ska erbjudas PSA-test. Det förklarar Calle Waller, vårdpolitisk talesperson.
NYHETER

För 1 800 män om året är det för sent.

När deras prostatacancer upptäcks går den inte längre att bota.

Om allmänna PSA-tester infördes i Sverige skulle sjukdomen kunna hittas i tid hos många fler män.

Foto: THINKSTOCK

Prostatacancer som inte upptäcks i tid sprider sig till lymfkörtlar och skelett. Om sjukdomen börjat ge tydliga symtom kan den sällas botas. Däremot kan den bromsas och lindras och livet förlängas med hormonell behandling och cellgifter.

Årligen dör runt 2 500 män i prostatacancer i Sverige. Antalet dödsfall minskar dock.

  • 2006 dog 2 437 män i prostatacancer.

  • 2016 dog 2 347 män i sjukdomen.

Andelen dödsfall minskade under samma period från 55 till 47 per 100 000 invånare – detta trots att antalet fall av prostatacancer samtidigt ökade i befolkningen.

Dödligheten kan minskas ytterligare

Den ökade överlevnaden beror inte bara på bättre behandlingar och diagnostik, utan även på ökad medvetenhet om sjukdomen hos männen och att allt fler PSA-testar sig.

PSA, prostataspecifikt antigen, produceras i prostatakörteln och finns även i blodet. Värdet mäts genom ett blodprov. Ett förhöjt PSA kan tyda på prostatacancer, men även bero på godartad prostataförstoring eller infektion.

Om prostatacancern hittas i tid kan den botas med operation eller strålning.

Dödligheten i sjukdomen skulle kunna sjunka ytterligare om alla män mellan 50 och 70 år erbjöds PSA-test i Sverige.

Många har en beskedlig cancer

Cirka 2 500 män årligen som diagnostiserats med prostatacancer efter ett PSA-prov har en liten och beskedlig cancer. Den behöver vanligen inte behandlas, utan kan övervakas med regelbundna kontroller. Det tar vanligen mer än tio år för en liten prostatacancer att utvecklas till allvarlig sjukdom.

Socialstyrelsen förordar dock inte screening för prostatacancer, utan bedömer att fördelarna inte uppväger nackdelarna.

Samtidigt som fler liv skulle kunna räddas, så skulle även många män med en beskedlig prostatacancer behandlas i onödan med svåra biverkningar, som impotens och inkontinens, som följd

Läsa på om följderna

De män som överväger att PSA-testa sig rekommenderas därför att först läsa skriften "Om PSA-prov".

Men Socialstyrelsen utreder just nu om beslutet om screening kan komma att ändras.

Prostatacancerförbundet kräver dock att alla män över 45 år ska erbjuds PSA-test.

Varför vill ni införa screening för prostatacancer?

– För att cancern hos 1 800 män varje år upptäcks för sent för botande behandling och det är de som för betala priset för det här. Prostatacancer är det många män som inte vet något om och de är rädda för att undersöka sig. Män går inte tillräckligt ofta på undersökningar, säger Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för Prostatacancerförbundet.

Det här är prostatacancer 00:34
Skulle du våga säga allt detta till din pappa? 01:34
ARTIKELN HANDLAR OM