Sa sig ha dödat släkting med en sten – får stanna i Sverige

Migrationsdomstolen river upp beslut om utvisning

En 25-årig man sökte asyl med motiveringen att han är hotad efter att ha dödat sin kusin i samband med ett bråk om släktens mark i Afghanistan.

Migrationsverket sa nej och beslutade om utvisning.

Nu har Migrationsdomstolen rivit upp beslutet – och bestämt att mannen och hans familj ska få permanent uppehållstillstånd.

I slutet av november i fjol beslutade Migrationsverket att avslå 25-åringens asylansökan. Mannen, hans fru och två barn hade kommit till Sverige i november 2015 och uppgav att de flytt från Iran, där de bott i flera år och där båda barnen föddes.

25-åringen, ursprungligen från Afghanistan, berättade att han dödat kusinen under ett bråk om familjens mark – och att de därför var rädda att hans farbror, den döde kusinens pappa, skulle skada dem om de återvände dit.

Migrationsverket beslutade dock att familjen skulle utvisas.

Beslutet överklagades då till Migrationsdomstolen. 25-åringen yrkade på att han och hans familj skulle beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Förvaltningsrätten i Stockholm.
Förvaltningsrätten i Stockholm.

Beslutet upphävdes

Som grund för det angav han att de är ”flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande samt att det i vart fall föreligger synnerligen respektive särskilt ömmande omständigheter”.

Migrationsverket höll fast vid sin bedömning och ansåg att överklagandet skulle avslås.

I början av september kom domen: Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut och beviljar 25-åringen, hans fru och parets två barn permanenta uppehållstillstånd och alternativa skyddsstatusförklaringar.

Under den muntliga förhandlingen i Migrationsdomstolen uppgav 25-åringen att han bott illegalt i Iran under merparten av sitt liv, men att han senare deporterades till Afghanistan. På uppmaning av sin far ska han åkt till Khanabad i provinsen Kunduz i Afghanistan, där familjen ägde mark som förvaltades av 25-åringens farbror. 25-åringen skulle kräva att denne delar med sig pengar från skörden.

Slog kusinen med sten

Enligt 25-åringen vägrade hans farbror göra det varpå bråk uppstod. Under slagsmålet ska 25-åringen slagit en av farbroderns söner i huvudet med en sten och sedan flytt därifrån. Hans pappa ska sedan ha berättat att den skadade sonen dött och att farbrodern och dennes släkt tänkte hämnas på familjen, står det i domen.

Vidare berättade 25-åringen att – efter att han kommit tillbaka till Iran – två döttrar till farbrodern mutat en överste inom polisen i syfte att få honom deporterad till Afghanistan. Någon formell anmälan ska inte lämnats in i Iran, uppgav 25-åringen, som hävdade att polisen varit ute efter honom under den tid, ett år och ungefär fyra månader, som familjen stannade kvar i Iran.

För att undkomma polisen ska han undvikit att vistas utomhus och även flytt till en annan stad vid ett tillfälle.

Migrationsdomstolen ansåg att han genom sin berättelse påvisat att det finns en hotbild mot honom och hans familj ifall de skulle återvända till sin hemprovins.

När Migrationsverket avslog mannens asylansökan ansåg myndigheten att det fanns trovärdighetsbrister i hans berättelse, särskilt vad gäller bakgrunden till hotbilden och händelseförloppet under bråket.

”Verket konstaterar att NN:s redogörelse i dessa delar är mycket vagt hållen och den framstår därför inte som självupplevd”, står det i beslutet om avslag.

Vaga uppgifter om muta

Men Migrationsdomstolen skriver i sin dom att 25-åringen under den muntliga förhandlingen på ett adekvat sätt svarat på frågor och klargjort uppgifter om vilka som deltog i slagsmålet och hur han lyckades fly, samt hur konflikten med farbrodern utvecklades. Det har, enligt domstolen, förstärkt trovärdigheten i hans berättelse.

Däremot anses mannens uppgifter om mutan av översten i Iran vaga, liksom uppgifter om när han fick höra om försöken att få honom deporterad.

”Bristerna i denna del kan dock delvis förklaras med att händelserna inträffade flera år tillbaka i tiden”, skriver domstolen i domen.

Under förhandlingen påtalade Migrationsverket att mannen först sagt att farbroderns döttrar lämnat in en formell anmälan till polisen, för att sedan ändra det till att de mutat en överste.

Slutsatsen: Finns hotbild

”Migrationsdomstolen anser i denna del att det familjen nu gjort gällande får anses utföra ett förtydligande snarare än en motstridig uppgift”, står det i domen.

Slutligen konstaterar domstolen att familjens berättelse visar att det finns en hotbild och att de har skyddsbehov.

”Mot bakgrund av de påtagliga brister som finns i det formella afghanska rättsväsendet anser domstolen att det inte är möjligt att hänvisa familjen till myndighetsskydd på hemorten”.

Enligt utlänningslagens andra paragraf kan en asylsökande uteslutas från att anses som alternativt skyddsbehövande ”om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon gjort sig skyldig till ett grovt brott”.

Migrationsverket skriver i sitt beslut att eftersom 25-åringens uppgifter inte är tillförlitliga har verket ”inte närmare utrett om den gärning som NN uppger sig ha utfört kan utgöra ett grovt icke-politiskt brott i utlänningslagens mening”.

”Den gärning som NN säger sig ha utfört kan – beroende på omständigheterna i det enskilda fallet – enligt svensk rätt kategoriseras som mord alternativt dråp eller misshandel alternativt grov misshandel i kombination med grovt vållande till annans död. I det fall NN hade lämnat tillförlitliga uppgifter i dessa delar hade en närmare utredning av gärningen varit påkallad”.

I Migrationsdomstolens dom står däremot att ”Migrationsverket har gjort gällande att NN ska uteslutas från att anses som alternativt skyddsbehövande med anledning av att han begått ett grovt brott och erkänt att han dödat en annan person”.

”Handlat i nödvärn”

Domstolen resonerar sedan att Migrationsverket inte har kunnat bevisa att det finns ”synnerlig anledning att anta att NN har begått brott som utgör grund för uteslutande”.

”Migrationsdomstolen bedömer att det inte finns synnerlig anledning att anta att NN har gjort sig skyldig till ett grovt brott”, står det i domen.

Domstolen tar också fasta på 25-åringens egna uppgifter om nödvärn:

”NN har erkänt att han brukat våld på ett sådant sätt, som resulterat i döden för en farbrors son i samband ett slagsmål med mannen och två andra personer. Han har uppgett att han tog den sten han använt som tillhygge för att försvara sig och att han inte hade avsikt att skada någon. Han anför att han inte gjort sig skyldig till brott utan har endast handlat i nödvärn”.

Publisert:

LÄS VIDARE