S och MP överens om höghastighetstågen – bjuder in Alliansen

avEbba Thornéus

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringspartierna har nu kommit överens om att gå vidare med frågan om höghastighetstågen uppger SVT Nyheter.

Senast 2045 ska de nya stambanorna stå färdiga och ett kostnadstak har föreslagits, vilket allianspartierna och Vänsterpartiet nu ska ta ställning till.

– Bedömningen är att det finns förutsättningar att färdigställa nya stambanor till 2040-2045, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

De senaste veckorna har intensiva förhandlingar förts mellan regeringspartierna för att gå vidare med planerna på höghastighetståg.

Miljöpartiets krav har varit att man vill låna pengar till projektet och att tågen ska gå i 320 km/h samt att de nya stambanorna ska vara klara 2035.

Socialdemokraterna har dock sagt nej till en lånefinansiering och i stället velat finansiera utbyggandet med anslag, vilket skulle göra att de nya stambanorna stod helt klara först om cirka 70 år.

Framskjutning och kostnadstak

Men nu har man slutligen nått fram till en kompromiss, uppger SVT Nyheter.

Byggandet skjuts nu fram några år jämfört med Sverigeförhandlingens tidigare förslag om att de nya stambanorna skulle vara klara 2035.

Ett tak sätts även på kostnaderna för projektet, vilket blir lägre än de 230 miljarder Trafikverket tidigare har beräknat att jätteprojektet kostar.

– Vår bedömning är att det finns förutsättningar att färdigställa nya stambanor till 2040-2045, vilket är snabbare än det som tidigare diskuterats. Allt är naturligtvis inom ramen för det statsfinansiella ramverket, vilket är en grundförutsättning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till SVT Nyheter.

Kan bli tal om lånefinansiering

Dock vill Eneroth varken kommentera vilket kostnadstak det rör sig om eller vilken hastighet som regeringen har kommit överrens om.

Han öppnar dock upp för att det kan bli tal om en lånefinansiering.

– Vare sig vi pratar lån, gröna obligationer eller anslagsfinansiering har vi att förhålla oss till det statsfinansiella ramverket. Men regeringen har en gemensam uppfattning som vi mer i detalj kommer precisera när samtalen med de andra partierna börjar, säger han till SVT Nyheter.

Trots att regeringen redan nu beräknas har riksdagsmajoritet för förslaget så säger Tomas Eneroth att man vill se en bred enighet bakom byggandet.

Hoppas kunna övertyga alliansen

Han är därför positiv till att kunna övertyga både Moderaterna och Liberalerna som tidigare sagt nej till höghastighetstågen.

– Det är ett långsiktigt åtagande där vi binder offentliga resurser under flera mandatperioder. Ska det vara möjligt måste vi ha en bred politisk enighet om hur vi bygger höghastighetstågen och hur finansieringen ska lösas.

Samtalen med allianspartierna och Vänsterpartiet kommer att hållas i närtid meddelar Eneroth avslutningsvis. Sverigedemokraterna, som är negativa till höghastighetstågen har inte bjudits in att delta i samtalen.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM