Nyheter

Trög digitalisering inom socialtjänsten

Av: 

TT

Bara några hundratal av landets över 160 000 äldre som har hemtjänst har hittills utrustats med modern välfärdsteknik, enligt en ny rapport. Arkivbild.
Bara några hundratal av landets över 160 000 äldre som har hemtjänst har hittills utrustats med modern välfärdsteknik, enligt en ny rapport. Arkivbild.

NYHETER

Bara några hundra av landets över 160 000 äldre som har hemtjänst har utrustats med modern välfärdsteknik. Det handlar exempelvis om nattillsyn med kamera och gps-larm.

Samtidigt har bara en av fem kommuner säkra rutiner för hur personuppgifter hanteras.

Digitaliseringstakten går trögt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, både vad gäller nya e-tjänster och ny teknik. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. De senaste fyra–fem åren har inte så mycket hänt och i en del fall har utvecklingen till och med bromsat in.

– Delvis handlar det om kompetensfrågor. Man förstår inte och hittar inte vägar att få in tekniken i vården och omsorgen. Men det finns också en osäkerhet kring juridik, vad man får göra, och etik, vad som är lämpligt. Det är också förknippat med kostnader när man inför det, säger Dick Lindberg, projektledare på Socialstyrelsen.

Snabba på

Ett undantag är de digitala trygghetslarmen – andelen kommuner som har digitaliserat trygghetslarmen uppgår till 81 procent. Men när det gäller exempelvis nattillsyn med kamera och gps-larm är det få som har utrustats med detta. Bara omkring hälften av kommunerna erbjuder tjänsterna och då bara till ett fåtal personer. Totalt har 863 personer med hemtjänst, och som fortfarande bor kvar hemma, fått nattillsyn med kamera. 707 personer har fått gps-larm. Det ska ställas i relation till att över 160 000 personer i hela landet har hemtjänst.

Socialstyrelsen framhåller att digitala lösningar kan underlätta för äldre att bo kvar hemma längre och anser att utvecklingen bör snabbas på. Detta mot bakgrund av att befolkningen blir allt äldre samtidigt som kommuner har svårt att hitta personal.

– Det gör att det finns ett stort glapp. För att kommunerna ska klara av sitt uppdrag behöver man se över hur man arbetar och då är teknik ett sätt att göra det på.

Oskyddat

Men det är få av kommunerna, 22 procent, som hanterar personuppgifter på ett säkert sätt.

– Det är förvånansvärt få och det är allvarligt, säger Dick Lindberg.

– Vi har en lagstiftning som är ganska strikt när det gäller integriteten. Personuppgifter får inte komma ut, bara det faktum att en människa är föremål för vård och omsorg är sekretessbelagt. Så de uppgifterna ska man skydda så mycket man kan.

ANNONS EXTERN LÄNK

Den nya muminmuggen 2021 finns hos Cervera – förhandsboka nu!

Cervera

Publisert: