Mejla

Wolfgang Hansson

Får vi någonsin veta sanningen om nervgiftsattacken?

NYHETER

Ryssland påstår att ett andra nervgift, ett brittiskt, användes vid mordförsöket på en rysk dubbelagent. Något som tillbakavisas.

Ordkriget om nervgiftsattacken tar aldrig slut.

Kommer vi någonsin att få veta sanningen om vad som egentligen hände?

Ryssland blir allt aggressivare i sina försök att tillbakavisa anklagelserna om att det var Kreml som låg bakom mordförsöket på Sergej Skripal och dennes dotter i Salisbury den 4 mars.

Den senaste ammunitionen är ryssarnas påstående att ett andra nervgift skulle ha använts, BZ. Ett gift som inte dödar utan tillfälligt slår ut en person och som Ryssland hävdar producerats av Storbritannien och USA. Ryssland säger sig ha fått dessa hemliga uppgifter från ett lab i Schweiz som fått analysera prover från Salisbury.

Britterna skulle med andra ord själva ligga bakom mordförsöket i syfte att skylla på Ryssland.

Att britterna kallar detta för "fria fantasier" är föga förvånande. Viktigare är att uppgifterna avvisas av OPCW, det oberoende FN-organ som ska se till att förbudet mot kemiska vapen efterlevs och som analyserat vad det var som användes för att försöka döda Skripals. De säger att BZ fanns med i ett preparerat prov som de själva skickade till labbet och har ingenting med Skripalprovet att göra.

Ytterligare bevis släppta

Men trots att OPCW efter sina tester slog fast att de bekräftar "de slutsatser som Storbritannien drog om vilka giftiga ämnen som användes i Salisbury" så fortsätter Ryssland och Storbritannien bråka om vilken substans det var.

Britterna hävdar att OPCW bekräftat att det är novitjok, ett gift som togs fram i Sovjetunionen på 80-talet. Ryssland säger att det är en lögn eftersom OPCW inte uttryckligen nämner novitjok i sitt utlåtande. Ändå är det svårt att tolka OPCW:s uttalande på något annat sätt än att de ger britterna rätt. Att de inte nämner namnet kan vara ett sätt för ett internationellt FN-organ att försöka hålla en svår balansgång i en väldigt infekterad konflikt.

Storbritannien släppte häromdagen ytterligare bevisning i form av ett brev från Mark Sedvill, regeringens säkerhetsrådgivare, till Nato-chefen Jens Stoltenberg. Där hävdas att Ryssland fortsatt forska på och producera novitjok ända in på 2000-talet och att man gjort försök med att använda nervgiftet på dörrhandtag, den metod som påstås ha använts mot Skripals.

Ifrågasatt överlevnad

Mycket intressanta uppgifter men de grundar sig på brittisk underrättelseinformation som är svår att bevisa och som givetvis tillbakavisas av Ryssland.

Hoppet står nu till att Sergej Skripal och hans dotter Julia kan kasta nytt ljus över hur de blev förgiftade och av vem. Julia är utskriven från sjukhuset och befinner sig på hemlig ort. Pappan vårdas fortsatt på sjukhus men sägs vara på bättringsvägen.

Men även det faktum att de överlevt har lett till spekulationer. Hur kunde de tillfriskna när novitjok anses vara ett av världens giftigaste kemiska vapen och en av vetenskapsmännen som tog fram det säger att det inte finns något motgift?

I dagsläget finns ingen ny bevisning. Britterna fortsätter hävda Rysslands skuld med hänvisning till att det är "den enda rimliga förklaringen". Ryssland har motiv, de har en historia av att försöka avrätta förrädare som flytt utomlands och det aktuella giftet togs fram i Sovjetunionen.

”En gissning”

Till det skulle kunna läggas alla falska påståenden och spår som Ryssland lagt ut sedan Kreml pekades ut. Det ena vilda påståendet efter det andra har lanserats av företrädare för regimen. Bland dem att giftet skulle ha kommit från Sverige. Något som den ryske Stockholmsambassadören senare kallade för "en gissning".

Ryssland har inte heller kommit med någon förklaring till hur ett nervgift som togs fram i Sovjetunionen kunde hamna i Salisbury.

Så länge inga nya avgörande bevis kommer fram går det aldrig att med hundraprocentig säkerhet slå fast att Ryssland låg bakom mordförsöket. Men få tvivlar i dagens läge på Kremls skuld.

Alternativa förklaringar finns. Men de är alla långsökta och är resultatet mer av spekulationer än bevis.

Kanske lyckades någon som arbetade på labbet där giftet tillverkades smuggla ut en mindre mängd och sålt det vidare.

Evig besvikelse

Ukraina pekas ut som ett land som skulle ha intresse av att genomföra mordförsöket i syfte att skylla på Ryssland och tvinga fram en reaktion från väst.

Men inte ens konspirationsteoretikerna tycks tro på den ryska förklaringen att britterna iscensatte mordförsöket för att kunna skylla på Ryssland.

Den som vill få veta hela sanningen riskerar evig besvikelse.

ANNONS

Spara pengar och slipp krångel - jämför och byt till en bilförsäkring med bra pris och villkor!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert:

LÄS VIDARE

Två ryssar misstänks för giftattacken i Salisbury

ÄMNEN I ARTIKELN

Ryske dubbelagenten Skripal förgiftad i England

Ryssland

Storbritannien

OPCW

Sovjetunionen

Sergej Skripal