Annie Lööfs festnotor

Denna artikel publicerades 9 augusti 2012.

Sedan Annie Lööf tillträdde som minister har näringsdepartementet spenderat drygt 357 000 kronor på internrepresentation.

Här är några av notorna:

Van der Nootska Palatset , 27 juni 2012.

Annie Lööfs "sommarmiddag" med staben, 15 personer.

Kostnad: 7 525 kronor. Betalades först av skattebetalarna, men när Aftonbladet begärde ut alla underlag skickades räkningen för kalaset till Centerpartiet.

Villa Bonnier, 19 december 2011.

Annie Lööfs julmiddag med staben, 21 personer.

Kostnad: 19 385 kronor, varav sprit, vin och andra drycker 8 179 kronor och mat 11 206 kronor. Spriten betalades först av skattebetalarna, men när Aftonbladet begärde ut alla underlag gjordes ett löneavdrag för spriten hos statssekreterare Håkan Ekengren.

Villa Källhagen, 7 juni 2012.

E-delegationen hade "Avslutning Maximillan och sommar", 12 personer.

Kostnad: 8 442 kronor.

Villa Källhagen, julbord 7 december 2011.

"Regelrådets sammanträde och julbord", 13 personer.

Kostnad: 7305 kronor.

Rökeriet Fjäderholmarna, 7 juni 2012.

"Sommaravslutning", 12 personer.

Kostnad: 8 152 kronor, skärgårdsbuffé och vitt vin. Departementet fakturerades för 15 personer, trots att de bara var 12, 3 personer hade hoppat av.

Middag i finansdepartementets lokaler 31 maj 2012.

"Enhetsmiddag", 42 personer.

Kostnad: 23 230 kronor. Buffé, dessert och vin.

Villa Godthem, 14 december.

"Julbord", 6 personer.

Kostnad: 4 320 kronor.

Bobergshallen, 5 oktober 2011.

Avtackning för Maud Olofsson och hennes stab.

Kostnad: 21 250 kronor. Vin och mingelmat.

Mingel Bobergshallen, 20 juni 2012.

"Sommaravslutning N-dep."

Kostnad: 18 320 kronor. 150 korvar med bröd och 200 starköl.

Fakta: Internrepresentation

Regeringskansliets föreskrifter (RKF 1998:10)

Intern representation bör inte vara så omfattande eller så ofta förekommande att den utlöser skattskyldighet för mottagaren.

Representationen ska ha ett naturligt samband med verksamheten och får inte utövas med syfte att helt eller delvis täcka kostnader för sällskapsliv av privat natur, personlig gästfrihet och liknande. Om alkohol serveras i samband med representation bör det ske med återhållsamhet och på ett sätt som stämmer överens med vedertagna alkoholpolitiska målsättningar.

Näringsdepartementet har också en intern lathund gällande intern representation, uppvaktningar, avtackningar och liknande. I den anges att för intern representation gäller återhållsamhet med vin och öl, ingen starksprit.


Denna artikel publicerades 9 augusti 2012. Artikeln har långt senare fått stor spridning i sociala medier.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN