Jämtin förberedde Juholts avgång redan i höstas

Av: Anette Holmqvist, Erik Wiman

Publicerad:
Uppdaterad:

Carin Jämtin förberedde redan i oktober för Håkan Juholts avgång.

Efter Aftonbladets avslöjande om partiledarens bostadsersättning tillsatte hon en hemlig grupp inom partitoppen.

Deras uppdraget var att kratta banan för en ersättare.

Den 13 oktober förra året samlades en liten grupp högt uppsatta socialdemokrater i ett hemligt möte.

Sammankallande var partisekreteraren Carin Jämtin som nu pekas ut som den som kommer att ta över efter Håkan Juholt.

Extrakongress

Krisen i oktober ansågs vara så djup att det redan då kunde bli aktuellt att avsätta partiledaren.

Planen var enligt uppgift till Aftonbladet att Socialdemokraternas partstyrelse skulle få uppdraget att välja en ny tillfällig ordförande. På förtroenderådet skulle en ny valberedning utses till en planerad extrakongress.

Den hemliga gruppen leddes av Carin Jämtin. Med på mötet var också Sven-Eric Söder, en av Juholts närmaste män och Helene Fritzon, VU-ledamot från Skåne, enligt Aftonbladets källor. De har tidigare vägrat att kommentera händelsen.

Omkullkastades

Vid andra möten gällande Juholts framtid deltog Sven-Erik Österberg och Thomas Östros.

Carin Jämtins egna förslag vid mötet var att kalla samma ombud som valde Håkan Juholt förra gången. Ombuden skulle delta i en extrakongress där en ny partiledare skulle sållas fram, enligt Aftonbladets källor.

Men planerna omkullkastades när det verkställande utskottet den gången ställde sig bakom Juholt och gav honom fortsatt förtroende.

Publicerad: