”Kritiken är rent förtal”

Foto: Anders Andersson
Kvinnliga lärare uppmanas av Laboraskolan att endast bära kjolar – precis som de kvinnliga eleverna.

avMartin Aagård

NYHETER

Sidor har rivits ur böcker, flickor bör inte läsa vidare och internet öppnas bara när det behövs.

Det medger Labora­skolans ordförande Martin Åkesson. Men han säger också:

– Vi är förföljda. Medierna önskar framställa oss så negativt och avvikande som möjligt.

Plymouthbrodern Martin Åkesson är ordförande i ­Laboraskolan. Han har aldrig tidigare ställt upp på en intervju och vill inte fotograferas.

Han nekar bestämt till ­lärarnas påståenden om missförhållanden. Han ­anser att brödernas undanskymda livsstil gör att ondsinta rykten sprids. Själv upplever han det som om de delvis är förföljda.

– När någon avviker från den stora mängden så blir en del mer frustrerade över olikheter än andra. Det finns en önskan från medierna att framställa oss så negativt och avvikande som möjligt. Det har vi delvis skuld i själva­, eftersom vi valt att inte­ s­tälla upp på intervjuer.

Förnekar censur

Att Laboraskolan skulle ha fört Skolinspektionen bakom ljuset är rent förtal, ­menar han. Och eleverna får visst använda internet.

– Det finns öppet internet när det behövs. Alla maskiner är väl inte öppna hela ­tiden.

Han medger dock att ­skolans skönlitteratur censurerades av en medlem när skolan startade, men att det ­inte längre förekommer.

Får eleverna läsa Jonas Gardell och Denise ­ Rudberg?

– Jag kan inte svara på det. Finns det med i Skolinspektionens föreskrifter? Det finns ingen annan agenda hos oss än att vi ska följa de styrdokument som finns för en skola.

Att kvinnliga lärare bör ha kjol tycker han inte är märkligt.

– Vi kan inte förbjuda en kvinnlig ­lärare att ha byxor men vi ser helst att de har kjol för att passa in i vår kultur. De ska följa det mönster som eleverna har med sin uniform.

”Inget för oss”

Uppmuntrar skolan kvinnliga elever att vidareutbilda sig?

– Jag kan uttala mig som privat Plymouthbroder. Där uppmuntrar vi inte universitetsstudier. Vi tror att vi har olika roller att fylla i samhället. Vi är tacksamma för människor som utbildar sig, men det är inget för oss. Men det är viktigt att lämna skolan med bästa möjliga ­betyg.

Starkast reagerar Martin Åkesson mot påståendena om alkoholmissbruk och tvångsäktenskap.

– Det är fördomsfullt förtal att man styr äktenskap! Det är helt befängt.

Dricks det mycket alkohol bland bröderna?

– Nej. Det är rent förtal.